Przedłużanie terminu zwrotu

Książki przedłużyć można:

    • telefonicznie, dzwoniąc pod nr: 82 562 24 86

    • poprzez Facebook.

Zbiory specjalne przedłużyć można:

    • telefonicznie, dzwoniąc pod nr: 82 562 24 85

    • poprzez Facebook.