Numer konta bankowego

Numer konta do wpłat za nieterminowy zwrot zbiorów

62 1020 3147 0000 8102 0129 8785

tytułem: Za przetrzymywanie zbiorów