• Rok 2019

  Wprowadzono 5401 rekordów do kartoteki zagadnieniowej oraz do katalogu książek i zbiorów specjalnych. Udostępnienie na platformie Moodle 3 nowych szkoleń dla użytkowników biblioteki. Udostępnianie zasobów Cyfrowej Biblioteki Pedagogicznej - w 2019 r. zdigitalizowano i opublikowano 42 wielostronicowe dokumenty. Zorganizowanie 5 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Czytanie jest

  Read More
 • Rok 2018

  Wprowadzenie 3689 rekordów do kartoteki zagadnieniowej oraz do katalogu książek i zbiorów specjalnych Udostępnianie terminala Cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych ACADEMICA Udostępnianie zasobów Cyfrowej Biblioteki Pedagogicznej - zdigitalizowano i opublikowano 52 wielostronicowych dokumentów Przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych Udostępnienie na platformie Moodle 4 nowych szkoleń dla użytkowników biblioteki Opracowanie i

  Read More
 • Rok 2017

  Zaktualizowano stronę internetową biblioteki do wersji mobilnej Zorganizowano cykl zajęć feryjnych dla dzieci pt. „Zima, książka i ja” Zorganizowano szkolenia dla nauczycieli z zakresu nowych technologii „E-ferie – Zostań Cyfrowym Nauczycielem”. Uczestnictwo w IV edycji programu Mistrzowie Kodowania - organizacja zajęć dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej Zorganizowano kolejną edycję warsztatów komputerowych

  Read More
 • Rok 2016

  Udział placówki w ogólnopolskim programie Mistrzowie Kodowania (IV edycja) Udział pracowników w konferencjach: Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny, Przystanek Czytanie – współpraca bibliotek pedagogicznych z bibliotekami szkolnymi w promocji czytelnictwa dzieci i młodzieży, Wspomaganie szkół i placówek w ramach sieci współpracy i samokształcenia, Czytelnik YA - jak do niego dotrzeć, jak Go zainspirować, zachęcić

  Read More
 • Rok 2015

  Zorganizowanie I Konferencji - Skuteczne Nauczanie Moduł: Technologia informacyjno - komunikacyjna w praktyce szkolnej oraz towarzyszących warsztatów z wykorzystania TIK w edukacji (Animoto, ISSUU, GlogsterEdu, Voki). Udział w konferencjach: Program Erasmus+ (wystąpienie p. Dyrektor na temat programu eTwinning) oraz w III Konferencji bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego „BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE WSPOMAGAJĄ,

  Read More
 • Rok 2014

  Zorganizowanie spotkań autorskich z: Małgorzatą Skowron, Joanną Wójcicką Zorganizowanie spotkania z podróżnikiem Norbertem Skrzyńskim Zorganizowanie spotkań w ramach programu Nauczyciel z pasją z podróżniczką Renatą Górską, Lidią Jurkiewicz Kontynuowanie organizacji wypoczynku feryjnego dla dzieci i młodzieży (formy: zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i filmowe spotkania przy ekranie Zimowe inspiracje

  Read More
 • Rok 2013

  Zorganizowanie spotkań autorskich z: Norbertem Skrzyńskim, Teodorem Dutkiewiczem, Aliną Gierun, Małgorzatą Skowron, Moniką Sawicką oraz spotkania w ramach programu Nauczyciel z pasją z podróżniczką Renatą Górską Kontynuowanie organizacji wypoczynku feryjnego dla dzieci i młodzieży (formy: zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych Ferie na wesoło, umożliwienie użytkownikom indywidualnym korzystania z zasobów

  Read More
 • Rok 2008

  Rozpoczęcie automatycznego udostępniania zbiorów audiowizualnych i multimedialnych Zorganizowanie wypoczynku feryjnego dla dzieci i młodzieży (formy: spotkania z filmem pod hasłem " Hity filmowe na małym ekranie", bezpłatny Internet, multimedialne zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier i programów edukacyjnych) 12. edycja Giełdy Szkół Włączenie się do obchodów „Światowego Dnia Poezji” i „Światowego Dnia

  Read More
 • Rok 2012

  Zorganizowanie spotkań autorskich z: Longinem Janem Okoniem, Robertem Gałanem, Norbertem Skrzyńskim Kontynuowanie organizacji wypoczynku feryjnego dla dzieci i młodzieży (formy: spotkania z filmem pod hasłem " Bohaterowie książek Astrid Lindgren”, zajęcia edukacyjne dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjów, umożliwienie użytkownikom indywidualnym korzystania z zasobów Internetu oraz gier dydaktycznych będących na stanie

  Read More
 • Rok 2011

  Kontynuowanie organizacji wypoczynku feryjnego dla dzieci i młodzieży (formy: spotkania z filmem pod hasłem "W świecie baśni i bajek”, korzystanie z zasobów sieci www i gier dydaktycznych) Zorganizowanie wystaw tematycznych, okolicznościowych, popularyzujących zbiory („Powstanie styczniowe (1863-1864)”, „Książki laureatów Literackiej Nagrody NIKE w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie. Edycje 1997 – 2010”,

  Read More
 • Rok 2010

  Włączenie się biblioteki w obchody Roku Chopinowskiego (m.in. wystawy: „Śladami Chopina w Warszawie i na Mazowszu”, „Rysunki satyryczne Zbigniewa Jujki”, „ Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”, zestawienie: Fryderyk Chopin. Bibliografia podmiotowo – przedmiotowa, projekcje filmów fabularnych i dokumentalnych o życiu i twórczości kompozytora, „Artysta znany na całym świecie”- zajęcia

  Read More
 • Rok 2009

  Zorganizowanie wypoczynku feryjnego dla dzieci i młodzieży (formy: spotkania z filmem pod hasłem " Filmoteka młodego człowieka", bezpłatny Internet, zajęcia edukacyjne w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu oraz z wykorzystaniem gier i programów edukacyjnych, wystawa „Siedmiu wspaniałych – polscy pisarze dla dzieci i młodzieży”) 13. edycja Giełdy Szkół Ogłoszenie i rozstrzygnięcie

  Read More
 • Rok 2007

  Zapoczątkowanie internetowego zamawiania książek Zorganizowanie wypoczynku feryjnego dla dzieci i młodzieży (formy: spotkania z filmem pod hasłem "Bohaterowie literaccy na małym ekranie", bezpłatny Internet, multimedialne zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier i programów edukacyjnych: „Zabawa z komputerem”, „Wirtualne wędrówki dookoła Polski") 11. edycja Giełdy Szkól Włączenie się w obchody Tygodnia Bibliotek

  Read More
 • Rok 2006

  Organizowanie konkursów literackich i czytelniczych Promowanie dorobku twórczego gmin powiatu chełmskiego Organizowanie wypoczynku feryjnego dla dzieci i młodzieży (formy: spotkania z filmem pod hasłem "Wesołe kino na małym ekranie", bezpłatny Internet, multimedialne zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier i programów edukacyjnych: „Wirtualny świat gier i zabaw”) Zainaugurowanie automatycznego udostępniania książek Zamieszczenie

  Read More
 • Lata 2001 - 2005

  2001 Utworzenie Czytelni Internetowej oraz udostępnienie Internetu użytkownikom biblioteki Włączenie się w organizację zajęć dla dzieci i młodzieży "Zima w mieście" Zapoczątkowanie akcji "Matura i co dalej" Nawiązanie programowej współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół Kontynuacja wyjazdów na kolejne edycje

  Read More
 • Lata 1993 - 2000

  1993 Pozyskanie zestawu komputerowego, kserograficznego, drukarki ze środków PFRON-u Rozpoczęcie przygotowań do automatyzacji procesów bibliotecznych Utworzenie punktu kserograficznego (etat finansowany przez PFRON) 1994 Wprowadzenie tzw. "cegiełki", czyli jednorazowej dobrowolnej wpłaty na rzecz biblioteki 1995 Opracowanie, wydanie i upowszechnienie informatora o działalności i usługach biblioteki 1996 Po latach ciągłych zmian kadrowych

  Read More
 • Lata 1950 - 1992

  1950 Powołanie Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Chełmie z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 5 przy pl. Sienkiewicza 1 1958-1966 Przeniesienie Biblioteki do Szkoły Podstawowej nr 6 w Chełmie z jednoczesnym powierzeniem p. Feliksowi Bodakowskiemu obowiązków kierownika placówki 1966 Powołanie p. mgr Cecylii Bejster na kierownika biblioteki – po śmierci p. Feliksa

  Read More
 • 1