rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 15;
2) inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Magdalena Machowicz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu:

  • zarejestrowania i obsługi czytelnika;

  • zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt  a RODO);

  • powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich (newsletter), na podstawie zgody osoby której dane dotyczą;

  • uczestnictwa w kursach e - learningowych na Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji BP w Chełmie, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

  • udziału w konkursach;

  • realizacji zamówień dotyczących zestawień bibliograficznych.

4) do korzystania ze zbiorów Biblioteki niezbędne jest podanie wymaganych danych osobowych:

  • imię i nazwisko,

  • PESEL,

  • adres korespondencyjny, e-mail lub numer telefonu (w celu powiadamiania o zaległościach),

  • wykonywany zawód (do celów statystycznych),

  • w/w dane opiekuna (w przypadku osób nieletnich).

5) podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, wydarzeniach bibliotecznych (newsletter) oraz udziału w kursach e - learningowych jest dobrowolne;
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone firmie zewnętrznej Sygnity Business Solutions w celach serwisowych lub konwersji bazy, w innym przypadku udostępnianie i powierzanie danych nie jest przewidziane;
7) Pani/Pana dane będą przechowywane w zależności od wybranych usług:

  • w bazie systemu bibliotecznego Prolib, przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, do czasu zgłoszenia rezygnacji przy uregulowanych zaległościach finansowych;

  • na Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji;

  • w bazie subskrybentów (newsletter BP Chełm).

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO  informujemy, że:

1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 15.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Magdalena Machowicz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i innych osób na terenie monitorowanym.

4. Podstawą przetwarzania jest art. 108a ustawy – Prawa oświatowe w zw. z 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 45 dni.

6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim – za wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.

Polityka prywatności i cookies znajduje się na stronie internetowej bpchelm.pl, żeby poinformować użytkowników, że właściciel strony dba o ich prywatność. Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania treści strony do zainteresowań odbiorców oraz w celach statystycznych.


Zakres zbieranych danych
Podczas wizyty na stronie internetowej bpchelm.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące tej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, miejscowość, przeglądane strony, czas spędzony na tych stronach, frazy na podstawie których użytkownik wyszukuje treści wchodząc na stronę internetową bpchelm.pl z wyszukiwarek internetowych i inne.


Sposób wykorzystywania danych
Dane są zbierane automatycznie i mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości wyświetlanych stron internetowych. Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych upoważnionych do tego podmiotów, dane użytkowników mogą zostać udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane użytkowników mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.


Wykorzystanie cookies
Strona internetowa bpchelm.pl wykorzystuje cookies (niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę użytkownika). Służą one do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www. Większość używanych przeglądarek na komputerach i innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki cookies. W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji „Pomoc” w menu używanej przeglądarki. Pliki cookies pozwalają na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z serwisu. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie strony w przeglądarce.


Zmiany polityki prywatności
Właściciel strony internetowej bpchelm.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności i cookies poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności i cookies na tej stronie.


Data aktualizacji: 02.11.2020 r.
Właścicielem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest: Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie, ul. H. Wieniawskiego 15, 22-100 Chełm