ORE opublikował pierwszą serię - 19 bezpłatnych e-podręczników. W pierwszej klejności opublikowane zostały podręczniki otwierające etapy edukacyjne: do 1 i 4 klasy szkoły podstawowej, 1 klasy gimnazjum i 1 klasy ponadgimnazjalnej. Matematyka, historia, przyroda, biologia, geografia, informatyka i zajęcia komputerowe. E-podręczniki są całkowicie bezpłatne i dostępne on-line nie tylko dla uczniów i nauczycieli – dla wszystkich zainteresowanych. Całość będzie udostępniona do 15 listopada.