SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

  • All
  • CYFROWY NAUCZYCIEL
  • KREATYWNY BIBLIOTEKARZ
  • UCZĘ NOWOCZEŚNIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, BP w Chełmie realizuje wsparcie przedszkoli i szkół i innych placówek oświatowych.

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranych zagadnień.

Członkowie sieci mogą korzystać  z własnych doświadczeń oraz metodycznego i merytorycznego wsparcia zewnętrznych ekspertów.

Celem funkcjonowania sieci jest:

- wymiana doświadczeń między uczestnikami,

- analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,

- rozwój kompetencji członków sieci,

- wzajemne uczenie się,

- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,

- nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami.

Powyższe cele będą realizowane w formie spotkań stacjonarnych oraz za pośrednictwem narzędzi nowoczesnych technologii.

Sieć współpracy i samokształcenia CYFROWY NAUCZYCIEL

Zapraszamy nauczycieli wszystkich specjalności do włączenia się w działania naszej Sieci!

Celem naszych sieciowych działań jest wzajemna komunikacja, wymiana doświadczeń, samokształcenie oraz poszerzanie kompetencji w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów.

Udział w Sieci jest BEZPŁATNY, uczestnicy otrzymują CERTYFIKATY, będące potwierdzeniem działań.

Dołącz do naszej zamkniętej grupy na Facebooku! Dziel się cyfrowymi pomysłami, aplikacjami i narzędziami, które wykorzystujesz na swoich zajęciach! 

grupa CYFROWY NAUCZYCIEL 

Warunkiem uczestnictwa w działaniach Sieci jest posiadanie konta na naszej Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji.  

Jeśli nie posiadasz konta ZAREJESTRUJ SIĘ! 
Jeśli posiadasz już konto ZAPISZ SIĘ! 

Zapoznaj się z HARMONOGRAMEM działań na bieżący rok szkolny!

ZAPISZ SIĘ DO SIECI!

Kontakt: cztik@bpchelm.pl, tel.:82/562 24 81 
Koordynator: Magdalena Machowicz

Sieć współpracy i samokształcenia KREATYWNY BIBLIOTEKARZ

Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych i innych nauczycieli zainteresowanych nowoczesnymi formami pracy biblioteki oraz upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży do udziału w roku szkolnym 2020/2021 w sieci współpracy i samokształcenia KREATYWNY BIBLIOTEKARZ.

W bieżącym roku szkolnym chcemy wspólnie z Państwem pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w obszarze pedagogiki i metodyki bibliotecznej. Szczególnie chcemy się skupić na ciekawych, inspirujących metodach pracy zdalnej, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, dlatego głównym miejscem naszych spotkań będzie Biblioteczna Platforma Zdalnej Edukacji Moodle, gdzie każdy uczestnik sieci powinien mieć aktywne konto.

Zapisz się już dziś! Formularz zgłoszeniowy.

W e-mailu zwrotnym otrzymasz login i hasło do konta sieci KREATYWNY BIBLIOTEKARZ na naszej platformie.

W tym roku proponujemy Państwu m.in. udział w szkoleniach online, czwartkowych czatach bibliotecznych, a także w spotkaniach stacjonarnych (w zależności od sytuacji epidemiologicznej). Tematyka spotkań jest otwarta, zachęcamy do zgłaszania własnych propozycji.

E-mail do kontaktu: kreatywnybpchelm@gmail.com

Na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 każdy aktywny uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w pracach sieci.

Sieć współpracy i samokształcenia UCZĘ NOWOCZEŚNIE

Celem działań Sieci jest poszerzanie kompetencji w zakresie wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego poprzez wzajemną współpracę, wymianę doświadczeń i samokształcenie. 

Spotkania sieci będą odbywały się przez cały rok szkolny 2020/2021 w ustalanych na bieżąco terminach - 4 spotkania online.

Zapisz się już dziś! Dziel się swoją wiedzą, korzystaj z doświadczenia innych! Zdobywaj nowe umiejętności! Poznaj narzędzia i aplikacje, które sprawią, że Twoje lekcje będą wyjątkowe! Zdobądź CERTYFIKAT! Korzystaj ze wszystkiego BEZPŁATNIE!

Warunkiem uczestnictwa w działaniach Sieci jest posiadanie konta na naszej Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji.  
Jeśli nie posiadasz konta ZAREJESTRUJ SIĘ! 
Jeśli posiadasz już konto ZAPISZ SIĘ! 

Zapoznaj się z HARMONOGRAMEM działań na bieżący rok szkolny!

Dołącz do grupy sieci UCZĘ NOWOCZEŚNIE na Facebooku! Dziel się pomysłami i korzystaj z gotowych materiałów!

Koordynator Sieci: JOANNA SOBAŃSKA (Centrum Zastosowań TIK, Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie)

Kontakt: cztik@bpchelm.pl, tel.: 82 562 24 81