Bazy bibliotek publicznych woj. mazowieckiego

Bazy Biblioteki Narodowej w Warszawie

Bazy Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

Katalog Chełmskiej Biblioteki Publicznej

Katalog Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

Bazy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

Katalog Biblioteki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Katalog Biblioteki Głównej Akademii Przyrodniczej w Lublinie

Katalogi Biblioteki Głównej KUL

Katalog Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Katalog Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej

Katalog Biblioteki Głównej UMCS

Katalog Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Katalog Biblioteki Narodowej w Warszawie

Katalog Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy

Katalog Biblioteki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Katalog Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katalog Biblioteki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katalog Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Katalog Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

Katalog Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Katalog Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Polona - Cyfrowa Biblioteka Narodowa