Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie podejmuje działania na rzecz środowiska lokalnego, których adresatami są osoby niewidome i słabowidzące. Jako placówka oświatowa realizujemy politykę wyrównywania szans ukierunkowaną na postrzeganie osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych obywateli i w związku z tym zwiększenie ich aktywności i jakości życia zawodowego, społecznego i kulturalnego. Dostosowujemy w tym celu księgozbiór naszej placówki do potrzeb ludzi z dysfunkcjami oferując czytelnikom dostęp do cyfrowych książek mówionych dostępnych na odtwarzaczach Czytak Plus i Czytak NPN3.

W 2019 r. przystąpiliśmy do realizacji projektu „Niewidomi czytają słuchając” we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Działanie to jest  dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cyfrowe książki mówione zapisane są w postaci plików multimedialnych i przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Zasób dostępnych książek cyfrowych w Wydziale Zbiorów Specjalnych liczy 2215 dzieł z zakresu literatury pięknej polskiej i zagranicznej, literatury historycznej, biograficznej, książki popularnonaukowe, reportaże. Wszystkie pozycje są umieszczone w naszym katalogu on-line jako audiobooki na Czytak oraz w zamieszczonym poniżej wykazie.

            Zapraszamy !

Wykaz książek cyfrowych dostępnych na Czytaki.