W cyfrowej szkole https://www.oeiizk.waw.pl/dzialalnosc/w-cyfrowej-szkole/ 

Biuletyn EBIB http://www.ebib.pl/?page_id=24

Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy (PDF) http://bnb.oeiizk.waw.pl/biezacy.html

Częstochowski Biuletyn Oświatowy http://cbo.womczest.edu.pl/httpcbo-womczest-edu-plnumer-3972015-numery-cbo-z-roku-2014/

Dialogi Biblioteczne http://pbw.katowice.pl/katowice/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=68

Dziecko Krzywdzone http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/numery-kwartalnika-0

EduFakty. Uczę nowocześnie http://edufakty.pl/numery-archiwalne/

E-mentor http://www.e-mentor.edu.pl/czasopismo/najnowszy-numer

Inspiracje: pismo Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach http://www.scdn.pl/index.php/inspiracje

Języki Obce w Szkole http://jows.pl/

KAJET http://wmodn.olsztyn.pl/czasopismo-kajet/

Kultura i Wychowanie http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_09/kiw_9.html

Kwartalnik Edukacyjny http://ke.pcen.pl/kwartalnik

Lider http://www.lider.szs.pl/

Logopeda http://www.logopeda.org.pl/subpage.php?id=13

Lubelski Rocznik Pedagogiczny  http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/3823

Magazyn Animatora http://animatorsdim.szs.pl/kategoria/magazyn-animatora

Magazyn "Z klasą" https://www.mac.pl/zklasa

Matematyka w Szkole https://gwo.pl/matematyka-w-szkole

N@uczyciel http://www.ocdn.pl/index.php/n-uczyciel/czasopismo-nauczyciel/o-czasopismie

Pedagogika Rodziny http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/index.php/czasopismo

Przegląd Badań Edukacyjnych http://apcz.pl/czasopisma/index.php/PBE

Przegląd Pedagogiczny http://www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/page/pl/archive/

Rocznik Pedagogiczny http://www.staff.amu.edu.pl/~pedszkol/rocznik_pedagogiczny/

Studia Kulturowo Edukacyjne http://www.skeces.pl/SKE_IX_1.pdf

Studia Pedagogiczne http://wpia.ujk.edu.pl/studia_pedagogiczne/

Trendy http://www.ore.edu.pl/trendy-2

Uczyć lepiej https://odn.poznan.pl/sub,pl,rok2015-2016.html

Z Klasą https://www.mac.pl/zklasa