• Elżbieta Szewczyk: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Priorytet MEN w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017
  • Anna Barszczewska: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszech-nianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie
  • Iwona Borowska: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszech-nianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu
  • Jowita Mróz: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Strupinie Dużym
  • Lidia Sułek: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 z Oddziałami Sportowymi w Chełmie
  • Dorota Gołębiowska: Lapbook w bibliotece szkolnej
  • Monika Szczerbacz: Jak to robią inni? Wybrane formy promocji książki i czytelnictwa w bibliotekach europejskich
  • Katarzyna Kalita: Jak zachęcić uczniów do czytania z wykorzystaniem TIK?
  • Alicja Czemerys, Barbara Oleszczuk, Barbara Żółkiewska: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Scenariusz zajęć promujących czytelnictwo wśród dzieci
  • Maria Gron: Polecam nauczycielom bibliotekarzom