• Barbara Rogucka: Wykorzystanie multimediów w zdalnym nauczaniu
  • Wiesława Orszulik: Pedagogiczne wykorzystanie Internetu i narzędzi multimedialnych (warsztaty na Uniwersytecie Rzymskim)
  • Katarzyna Kalita: Przegląd wybranych narzędzi interaktywnych do wykorzystania w pracy nauczyciela: Interaktywny plakat online, czyli GLOGSTER w pigułce; ToonDoo, czyli e-komiks w edukacji; Praca z kreatorem prezentacji na portalu Scholaris; Prezi – prezentacja w nowym wymiarze
  • Katarzyna Kalita: Strony edukacyjne przydatne w pracy edukacyjnej nauczyciela (wybór)
  • Monika Szczerbacz: Darmowe zasoby edukacyjne dla nauczycieli w Internecie (wybór)
  • Marta Kozieł: E-poradniki w pracy nauczyciela