• Monika Szczerbacz: W cieniu wieży Eiffla. Bibliothèque Nationale de France
 • Dorota Leszcz, Marta Kozieł, Barbara Oleszczuk: Biblioteka Główna – Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Opowiadanie z wykorzystaniem tytułów lektur ze szkoły ponadgimnazjalnej. Ćwiczenie biblioterapeutyczne
 • Grażyna Gliwka: Rola pieśni i obrazu w edukacji patriotycznej dzieci w wieku szkolnym
 • Małgorzata Lachowska: Obchody Roku Postania Styczniowego w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie
 • Ilona Rutkowska-Winogrodzka: O Londynie. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie VI (zajęcia pokazowe dla rodziców)
 • Ilona Rutkowska-Winogrodzka: Scenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego
 • Katarzyna Kalita: Otwarte Zasoby Edukacyjne. Wolny dostęp do edukacji
 • Monika Szczerbacz: Wokół pewnego obrazu... „Bibliotekarz” Giuseppe Arcimboldo
 • Barbara Żółkiewska: Polecam uwadze nauczycieli-bibliotekarzy… czasopisma
 • Maria Gron: Polecam uwadze nauczycieli-bibliotekarzy… książki
 • Dorota Leszcz: To warto przeczytać
 • Jolanta Miącz: Warto posłuchać, warto obejrzeć, warto poklikać…
 • Biblioteczne to i owo