AKTUALNOŚCI, SPRAWOZDANIA, RELACJE

 

 • Wieści z sieci
 • A. Czemerys, B. Oleszczuk: Obchody Roku Juliusza Słowackiego. Podsumowanie
 • E. Wojtas, D. Tyrawska: Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Relacja z XII Ogólnopolskiego Forum TNBSP
 • A. Czemerys, J. Miącz: Biblioteki Pedagogiczne wśród innych bibliotek krajowej sieci bibliotecznej. Relacja z seminarium „Biblioteki w systemie edukacji i kultury”

 

 PREZENTACJA BIBLIOTEK

 

 • K. Walczuk: Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

  

MATERIAŁY EDUKACYJNO-METODYCZNE

 

 • M. Gron: Polskie muzea literackie w Internecie
 • M. Szczerbacz: Ubytkowanie zbiorów bibliotecznych
 • A. Kula-Lubaszewska: Nauczyciel bibliotekarz XXI wieku – wykorzystanie w pracy diagnostyki edukacyjnej. Scenariusz szkolenia dla nauczycieli bibliotekarzy
 • M. Kozieł: Nauczanie matematyki. Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów BP w Chełmie

  

WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆ, POKLIKAĆ...

 

 • M. Gron: Polecam uwadze nauczycieli-bibliotekarzy… - książki
 • A. Ogrodnik, E. Szewczyk: Polecamy uwadze nauczycieli-bibliotekarzy… - czasopisma
 • M. Szczerbacz: Książka z rekomendacją: Stitching, czyli haft matematyczny
 • D. Leszcz: To warto przeczytać…
 • J. Miącz: Warto posłuchać, warto obejrzeć, warto poklikać…

   

 • Biblioteczne to i owo…