Wstęp

 

AKTUALNOŚCI

 

 • Wieści z sieci
 • D. Tyrawska: W kręgu kultury regionu. Realizacja zadań z edukacji regionalnej w roku 2007
 • B. Oleszczuk, M. Kozieł: „To czego nie ma…”, czyli o ciekawych wystawach w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie

 

PREZENTACJA BIBLIOTEK

 

 • M. Szczerbacz: Metso. Biblioteka Miejska w Tampere w Finlandii
 • B. Oleszczuk: Na szlaku nowoczesnych bibliotek polskich – Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
 • K. Walczuk: Biblioteki szkolne Gminnego Zespołu Szkół oraz Liceum Ogólnokształcącego im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience

 

 MATERIAŁY EDUKACYJNE

 

 • M. Szynal: „Biblioteka jakości – jakością szkoły”. Prezentacja zadań bibliotek szkolnych nagrodzonych w I etapie konkursu
 • Wykorzystanie biblioterapii w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 • Materiały z kursu dla nauczycieli bibliotekarzy. Cz. 1
 • R. Bielak: Wykorzystanie katalogu on line Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie w pracy z uczniem szkoły specjalnej
 • T. Kiejda, D. Gołębiowska: Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu
 • J. Miącz: „Szlakiem baśni i legend polskich” – zajęcia z elementami biblioterapii
 • A. Kula-Lubaszewska: Wędrówki po Europie. Scenariusz zajęć z edukacji europejskiej dla uczniów kl. II szkoły podstawowej
 • B. Oleszczuk: Zbigniew Herbert. Bibliografia podmiotowo - przedmiotowa
 • M. Kozieł: Konstytucja 3 Maja – materiały repertuarowe
 • M. Giebudzińska, E. Wojtas: Zakończenie roku szkolnego. Materiały repertuarowe.

  

WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆ, POKLIKAĆ...

 

 • A. Czemerys: Książka z rekomendacją. Katarzyna Zychla : Dziewczynka tańcząca z wiatrem
 • M. Szczerbacz: Książka z rekomendacją. Waldemar Antoni Kozłowski : Krajozawstwo i turystyka w Chełmie w latach 1918-1939
 • M. Rząsowska: Książka z rekomendacją. Marcin Musioł : Media w procesie wychowania
 • M. Gron: Polecam uwadze nauczycieli bibliotekarzy
 • D. Leszcz: To warto przeczytać…
 • J. Sochal: Czytelnia poleca…
 • J. Miącz: Warto posłuchać, warto obejrzeć, warto poklikać…