O Biuletynie

Biuletyn Biblioteka Aktywna jest wspólnym przedsięwzięciem bibliotekarzy szkolnych oraz pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie. Jego zadaniem jest wspieranie nauczycieli w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej, popularyzacja różnorodnych form pracy bibliotek, wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli bibliotekarzy.

Archiwalne egzemplarze czasopisma dostępne są w Czytelni. Na stronie zamieszczone zostały spisy treści numerów 1-24.

Od 2020 roku tj. od Nr 25  Biuletyn jest publikowany w wersji online. W Czytelni czasopismo jest również dostępne w tradycyjnej formie papierowej.

 Zachęcamy nauczycieli bibliotekarzy do zamieszczania na łamach biuletynu własnych publikacji, artykułów, materiałów dydaktycznych.


Numery w wersji online:

Spis treści poszczególnych numerów: