Lista bibliotek, repozytoriów, archiwów i muzeów cyfrowych – wybór i oprac. Barbara Maria Morawiec
Źródło: http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/