Do podstawowych zadań oprócz wspierania placówek oświatowych w realizacji efektywnego procesu nauczania, stosowania TIK, należy gromadzenie i upowszechnianie zbiorów.

Mając na względzie wymogi ustawowe i oczekiwania użytkowników placówki, na bieżąco aktualizujemy zbiory, upowszechniamy nowości oraz te – wydane w latach poprzednich, które są szczególnie cenne ze względu na wartość merytoryczną.

Oferta biblioteki służy więc wzbogaceniu wiedzy i nabyciu nowych kompetencji, a skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, innych osób zawodowo związanych z wychowaniem i nauczaniem, studentów studiów pedagogicznych, uczniów i innych.

Dokładamy również wszelkich starań, aby umożliwić czytelnikom dostęp do bestsellerów, gromadzonych na podstawie dezyderatów jak i wiedzy własnej. Pozycje te mają niezaprzeczalną wartość kulturową, poznawczą, terapeutyczną.

Wszystkie materiały proponowane czytelnikom ujęte zostały w  trzech zakładkach, aby ułatwić dostęp do poszukiwanych, konkretnych zbiorów.

 

Przedstawione w odrebnej zakładce zbiory beletrystyczne to materiały sprzyjające rozwojowi pasji  i  zainteresowań czytelników. Szczególnej uwadze polecamy:

literaturę polską i obcą tj.  lektury szkolne, literaturę piękną, literaturę faktu,  literaturę kobiecą, reportaże, fantastykę, biografie i wspomnienia,

książki i filmy nagradzane prestiżowymi nagrodami (Nobel, Oscar, Nike, Ibby, Angellus, Paszport Polityki  i in.),

tytuły niszowe.

Treści zawarte w tych książkach uczą, wzruszają, rozwijają wrażliwość estetyczną, pełnią funkcję informacyjną, poznawczą i  kształcącą.