EDU wystawy

W Wydziale Zbiorów Specjalnych gromadzone są edukacyjne materiały graficzne przydatne przy organizacji wystaw (okolicznościowych, rocznicowych i innych), które można wypożyczyć.  Wśród propozycji znajdują się różnorodne autorskie materiały ilustracyjne przygotowane przez nauczycieli bibliotekarzy.

Celem oferty EDUwystawy jest wsparcie nauczycieli w osiąganiu celów dydaktycznych na różnych etapach kształcenia poprzez udostępnianie wszystkim zainteresowanym gotowych materiałów graficznych.

Materiały graficzne

  • Andersen znany i nieznany

  • Andrzej Wajda reżyser

  • Biblioteka wczoraj i dziś

  • Cyprian Kamil Norwid (1821-1883)

  • 2012 Rokiem ks. Piotra Skargi

  • 24 lutego – Dzień Biblioteki Narodowej

  • „Gdzie jest człowiek, tam jest i sztuka” Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885-1939

  • Jej portret (wystawa na Międzynarodowy Dzień Kobiet)

  • Juliusz Słowacki – syn i dusza stepu

  • Maria Skłodowska-Curie: pierwiastek kobiecości w świecie nauki

  • Międzynarodowy Rok Astronomii 2009

  • Mikołaj Rej (1505-1569) – ojciec literatury polskiej

  • Niepospolity ród Kossaków

  • Od piktogramów do alfabetu i palmtopa

  • Oscary z bibliotecznej półki

  • Papież Jan Paweł II – 25 lat pontyfikatu

  • „Po prostu Zbigniew Herbert”

  • Powstanie’44

  • Przywróćmy ich pamięci – 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

  • Rok Mozartowski 2006

  • 100. rocznica Nagrody Nobla dla Henryka Sienkiewicza

  • Siedmiu Wspaniałych – polscy pisarze dla dzieci i młodzieży

  • Stanisław Wyspiański – polski Leonardo da Vinci

  • Światowy Tydzień Mózgu

  • Tadeusz Kościuszko

  • Tydzień Książek Zakazanych

  • Wanda Maria Chotomska

  • Wielkanoc w Europie

  • Wielkie Europejki

  • William Shakespeare (1564-1616)

  • „Wiosna, miłość i poezja” (wystawa na Światowy Dzień Poezji)

  • Witold Gombrowicz  04.08.1904-25.07.1969

  • Zaczęło się w Polsce - 4 czerwca’89

  • Z mediami przez wieki

  • Zwyczaje bożonarodzeniowe w krajach Unii Europejskiej

Ofertą towarzyszącą EDUwystawom są dokumenty filmowe tj. nagrania z Telewizji Edukacyjnej (na nośniku DVD), które umożliwiają nauczycielom wykorzystanie wartościowych programów telewizyjnych nadawanych w przeszłości w TVP.  

Wykaz nagrań do pobrania

Zachęcamy nauczycieli do przekazywania do EDUwystaw ciekawych, autorskich materiałów wspomagających środowisko nauczycielskie w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

Kontakt: Wydział Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych, tel. 82/565 96 55, 82/562 24 85