ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE 2024

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU I SZKOLE materiały pomocnicze dla nauczycieli : artykuły z czasopism

wybór materiałów ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

stan na styczeń 2024

Wybór i opracowanie: Elżbieta Szewczyk

zestawienia bibliograficzne

  • ADHD- zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi / oprac. J. Sochal 2020 r. (35 poz.) pobierz plik

  • Leopold Tyrmand / oprac. J. Sochal 2020 r. (35 poz.) pobierz plik

  • Żydzi Chełma i okolic / oprac. J. Sochal 2020 r. (25 poz.) pobierz plik

  • Kompetencje kluczowe  / oprac. J. Sochal 2020 r. (32 poz.) pobierz plik

  • Cyberbezpieczeństwo w szkole / oprac. J. Sochal 2020 r. (18 poz.) pobierz plik

  • Kształcenie na odległość / oprac. J. Sochal 2020 r. (75 poz.) pobierz plik

  • Dzień Nauczyciela- scenariusze imprez szkolnych / oprac. J. Sochal 2020 r. (74 poz.) pobierz plik

  • Kresy- biografie / oprac. J. Sochal 2020 r. (25 poz.) pobierz plik

  • Hitlerowski Obóz Zagłady w Sobiborze / oprac. M. Lachowska 2020 r. (18 poz.) pobierz plik

  • Powstanie Warszawskie. Druki zwarte, zbiory specjalne - lata 2014-2020 / oprac. M. Lachowska 2020 r. (22 poz.) pobierz plik

  • Wołyń 1943 / oprac. M. Lachowska 2020 r. (74 poz.) pobierz plik

  • Bajkoterapia / oprac. J. Sochal, 2019 r. (201 poz.) pobierz plik

  • Współpraca szkoły z rodzicami / oprac. J. Ogórek, 2019 r. (127 poz.) pobierz plik

  • Przemoc w rodzinie. Procedura "Niebieskiej Karty" / oprac. M. Lachowska, 2018 r. (21 poz.) pobierz plik

  • Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole / oprac. G. Budzyńska, 2017 r. (241 poz.) pobierz plik

  • Uchodźcy / oprac. B. Żółkiewska, 2017 r. (58 poz.) pobierz plik

  • Czytelnictwo dzieci i młodzieży / oprac. A. Ogrodnik, 2017 r. (615 poz.) pobierz plik

  • Adam Chmielowski / oprac. M. Gron, 2017 r. (19 poz.) pobierz plik

  • Tadeusz Kościuszko / oprac. B. Żółkiewska, 2017 r. ( 57 poz.) pobierz plik 

  • Józef Piłsudski / oprac. B. Żółkiewska, 2017 r. (87 poz.) pobierz plik

  • Wisła /oprac. B. Żółkiewska, 2017 r. (30 poz.) pobierz plik

  • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości /porac. M. Gron, 2017 r. (139 poz.) pobierz plik
  • 11 listopada 1918 r. : Narodowe Święto Niepodległości / oprac. Maria Gron, 2011 r. (122 poz.) pobierz plik

  • 5 lat w Unii Europejskiej / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2009 r. (106 poz.) pobierz plik

A

  • Absencja szkolna / oprac. Monika Szczerbacz, 2008 r. (21 poz.) pobierz plik

  • Adopcja / oprac. Grażyna Budzyńska, 2009 r. (107 poz.) pobierz plik

  • Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym / oprac. Grażyna Budzyńska, 2010 r. (67 poz.) pobierz plik

  • Aleksander Kamiński (1903-1978) - pedagogi i instruktor harcerski, współtwórca Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej i pisarz / oprac. Joanna Sochal, 2013 r. (65 poz.) pobierz plik

  • Alfabetyczny spis lektur na płytach DVD / oprac. Jolanta Miącz, 2006 r. (66 poz.) pobierz plik

  • Alkohol a młodzież / oprac. Elżbieta Szewczyk, Jolanta Miącz, 2006 r. (77 poz.) pobierz plik

  • Arteterapia / oprac. Monika Szczerbacz, 2009 r. (132 poz.) pobierz plik

  • Autorytet / oprac. Maria Gron, 2008 r. (50 poz.) pobierz plik

  • Autyzm / oprac. E. Szewczyk, 2016 r. (116 poz.) pobierz plik

  • Autyzm / oprac. Grażyna Budzyńska, 2006 r. (94 poz.) pobierz plik

B

  • Beata Obertyńska - polska poetka i pisarka na emigracji / oprac. Maria Gron, 2010 r. (14 poz.) pobierz plik

  • Bezdomność / oprac. B. Żółkiewska, 2016 r. (55 poz.) pobierz plik

  • Bezpieczny Internet / oprac. Ewa Wojtas, 2009 r. (45 poz.) pobierz plik

  • Biblia Stary i Nowy Testament / oprac. Maria Gron, 2006 r. (307 poz.) pobierz plik

  • Biblia w Internecie / oprac. Maria Gron, 2006 r. (21 poz.) pobierz plik

  • Biblioteki wirtualne (ze zbiorów BP i Internetu)/ oprac. Maria Gron, 2011 r. (63 poz.) pobierz plik

  • Biblioterapia / oprac. Agnieszka Remiszewska, 2014 r. (309 poz.) pobierz plik

  • Biologia - nauczanie w szkołach gimnazjalnych / oprac. Joanna Sochal, 2006 r. (51 poz.) pobierz plik

  • Biologia - nauczanie w szkołach ponadgimnazjalnych / oprac. Grażyna Budzyńska, 2006 r. (153 poz.) pobierz plik

  • Bitwa pod Grunwaldem / oprac. Maria Gron, 2010 r. (62 poz.) pobierz plik

  • Blok humanistyczny na DVD, Wybór materiałów dostępnych w Wydziale Zbiorów Specjalnych / oprac. Ewa Wojtas, 2007 r. (38 poz.) pobierz plik

  • Blok przyrodniczy na DVD w zasobach Wypożyczalni Zbiorów Specjalnych, zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Dorota Tyrawska, 2007 r. (64 poz.) pobierz plik

  • Bolesław Leśmian (1877-1937) / oprac. Agnieszka Remiszewska, 2012 r. (94 poz.) pobierz plik

  • Boże Narodzenie / oprac. Dorota Tyrawska, 2014 r. (91 poz.) pobierz plik

C

  • Chełm i okolice - turystyka i zabytki / oprac. Grażyna Budzyńska, 2009 r. (52 poz.) pobierz plik

  • Chemia. Materiały pomocnicze dla szkół / oprac. Grażyna Budzyńska, 2007 r. (291 poz.) pobierz plik

  • Chrzest Polski / oprac. M. Gron, 2016 r. (175 poz.) pobierz plik

  • Cichociemni. Materiały w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie (36 poz.) pobierz plik

  • Coaching. Mentoring. Tutoring : metody wspierania rozwoju ucznia, pracownika / oprac. Maria Gron, 2013 r. (27 poz.) pobierz plik

  • Coaching, tutoring, mentoring - nowe formy wsparcia rozwoju / oprac. Katarzyna Kalita, 2013 r. (33 poz.) pobierz plik


  • Cudzoziemcy, uchodźcy w Polsce / oprac. M. Gron, 2015 r. (31 poz.) pobierz plik

  • Cukrzyca. Dziecko z cukrzycą (ze zbiorów BP i Internetu) / oprac. Monika Szczerbacz, 2011 r. (45 poz.) pobierz plik

  • Cyberprzestępczość Cyberprzemoc / oprac. Ewa Wojtas, 2010 r. (26 poz.) pobierz plik

  • Czesław Miłosz 1911-2004 (uzupełnienie) / oprac. Agnieszka Remiszewska, 2011 r. (46 poz.) pobierz plik

  • Czytelnictwo - rozwój zainteresowań czytelniczych wśród uczniów / oprac. M. Gron, 2016 r. (73 poz.) pobierz plik

D

  • Depresja / oprac. B. Żółkiewska, 2016 r. (78 poz.) pobierz plik

  • Depresja i lęk / oprac. Marta Giebudzińska, 2006 r. (109 poz.) pobierz plik

  • Depresja psychiczna: zapobieganie i leczenie. Wydawnictwa popularne oraz wydawnictwa dla psychologów i terapeutów / oprac. Małgorzata Lachowska, 2012 r. (21 poz.) pobierz plik

  • Diagnostyka edukacyjna w teorii i praktyce / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2010 r. (96 poz.) pobierz plik

  • Diagnostyka edukacyjna w teorii i praktyce / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2013 r. (174 poz.) pobierz plik


  • Dojrzałość szkolna / oprac. Maria Gron, 2009 r. (69 poz.) pobierz plik

  • Domy dziecka, Rodzinne domy dziecka, Rodziny zastępcze / oprac. Alicja Czemerys, 2009 r. (79 poz.) pobierz plik

  • Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2009 r. (63 poz.) pobierz plik

  • Doskonalenie kompetencji wychowawczych. Pakiet edukacyjny dla nauczycieli / oprac. Monika Szczerbacz, 2014 r. (203 poz.) pobierz plik

  • Dysleksja. Strony internetowe dla nauczycieli i rodziców (z opisami zawartości) / wybór i oprac. Anna Kula-Lubaszewska (9 poz.) pobierz plik

  • Dzieci i młodzież polska w latach 1939-1945 / oprac. Monika Szczerbacz, 2011 r. (57 poz.) pobierz plik

  • Dziecko maltretowane / oprac. Grażyna Budzyńska, 2011 r. (118 poz.) pobierz plik

  • Dziecko seksualnie wykorzystywane / oprac. Maria Gron, 2009 r. (49 poz.) pobierz plik

  • Dziecko ulicy, Streetworking. Wybór materiałów ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie / oprac. Grażyna Budzyńska, 2009 r. (66 poz.) pobierz plik

  • Dziennikarstwo w szkole / oprac. Ewa Wojtas, 2010 r. (28 poz.) pobierz plik

  • Dzień Ziemi / oprac. Maria Gron, 2006 r. (48 poz.) pobierz plik

E

  • Edukacja czytelnicza i medialna / oprac. Joanna Sochal, Jolanta Miącz, Barbara Oleszczuk, 2006 r. (258 poz.) pobierz plik

  • Edukacja domowa / oprac. Maria Gron, 2009 r. (46 poz.) pobierz plik

  • Edukacja dziecka cudzoziemskiego w Polsce / oprac. Maria Gron, 2015 r. (55 poz.)pobierz plik

  • Edukacja ekologiczna w przedszkolu /oprac. Elżbieta Szewczyk, Jolanta Miącz, 2010 r. (275 poz.) pobierz plik

  • Edukacja europejska / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2008 r. (144 poz.) pobierz plik

  • Edukacja medialna w szkole / oprac. Ewa Wojtas, 2010 r. (85 poz.) pobierz plik

  • Edukacja prozdrowotna/ oprac. Małgorzata Lachowska, 2012 r. (180 poz.) pobierz plik

  • Edward Stachura / oprac. Dorota Tyrawska, 2009 r. (70 poz.) pobierz plik

  • E-learning / oprac. Agnieszka Ogrodnik, 2010 r. (86 poz.) pobierz plik

  • Empatia / oprac. B. Żółkiewska, 2015 r. (59 poz.) pobierz plik

  • Etyka biznesu / oprac. Katarzyna Kilta, 2011 r. (18 poz.) pobierz plik

  • Etyka zawodu nauczyciela / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2007 r. (84 poz.) pobierz plik

  • Eurosieroctwo / oprac. Maria Gron, 2008 r. (88 poz.) pobierz plik

  • Ewaluacja w szkole / oprac. Maria Gron, 2006 r. (47 poz.) pobierz plik

F

  • Filmy Oscarowe / oprac. Jolanta Miącz, 2014 r. (69 poz.) pobierz plik

  • Fizyka - materiały pomocnicze dla szkół / oprac. Grażyna Budzyńska, 2008 r. (231 poz.) pobierz plik

  • Fobia szkolna / oprac. Grażyna Budzyńska, 2014 r. (83 poz.) pobierz plik

  • Fryderyk Chopin / oprac. Ewa Wojtas, 2010 r. (60 poz.) pobierz plik

G

  • Godzina wychowawcza w gimnazjum / oprac. Monika Szczerbacz, 2012 r. (145 poz.) pobierz plik

H

  • Harry Potter – Joanne K. Rowling / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2006 r. (44 poz.) pobierz plik

  • Handel dziećmi / oprac. Maria Gron, 2013 r. (25 poz.) pobierz plik

  • Henryk Sienkiewicz (1846-1916) / oprac. Agnieszka Remiszewska, 2011 r. (270 poz.) pobierz plik

  • Henryk Sienkiewicz - bibliografia podmiotowa / oprac. M. Gron, 2016 r. (168 poz.) pobierz plik

  • Henryk Sienkiewicz - bibliografia przedmiotowa / oprac. G. Budzyńska, 2016 r. (197 poz.) pobierz plik

  • Henryk Sienkiewicz - materiały metodyczne i repertuarowe / oprac. E. Szewczyk, 2016 r. (111 poz.) pobierz plik

  • HTML i XHTML narzędzia do tworzenia stron internetowych / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2011 r. (65 poz.) pobierz plik

J

  • Jak pisać prace dyplomowe i naukowe (licencjackie, magisterskie, doktorskie...) / oprac. Monika Szczerbacz, 2011 r. (51 poz.) pobierz plik

  • Jan Długosz (1415-1480) / oprac. Maria Gron, 2015 r. (27 poz.) pobierz plik

  • Jan Matejko 1838 - 1893 / oprac. Małgorzata Lachowska, 2013 r. (56 poz.) pobierz plik

  • Jan Paweł II ( 1920 – 2005) / oprac. Jolanta Miącz, 2006 r. (22 poz.) pobierz plik

  • Jan Paweł II - nauczanie / oprac. Maria Gron, 2015 r. (131 poz.) pobierz plik

  • Jan Paweł II (papież ; 1920 - 2005) / oprac. Maria Gron, 2011 r. (22 poz.) pobierz plik

  • Jerzy Giedroyć / oprac. Dorota Leszcz, 2006 r. (88 poz.) pobierz plik

  • Jerzy Grotowski / oprac. Joanna Sochal, 2009 r. (60 poz.) pobierz plik

  • Język angielski. Materiały audiowizualne i multimedialne wspierające proces uczenia się i nauczania dostępne w Wydziale Zbiorów Specjalnych / oprac. Jolanta Miącz, 2007 r. (174 poz.) pobierz plik

  • Języki obce w przedszkolu / oprac. Elżbieta Szewczyk, 2015 r. (47 poz.) pobierz plik

  • Język polski / oprac. D. Tyrawska, 2016 r. (76 poz.) pobierz plik

  • Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / oprac. Jolanta Miącz, 2013 r. (127 poz.) pobierz plik

K

  • Klasa szkolna : poradniki dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów / oprac. Maria Gron, 2007 r. (88 poz.) pobierz plik

  • Konkursy czytelnicze / oprac. Agnieszka Remiszewska, 2012 r. (167 poz.) pobierz plik

  • Ks. Jan Twardowski / oprac. Dorota Leszcz, 2006 r. (54 poz.) pobierz plik

  • Książka elektroniczna (ze zbiorów BP i Internetu) / oprac. Maria Gron, 2011 r. (33 poz.) pobierz plik

  • Książka i czytelnictwo, apele i inscenizacje. Wybór materiałów ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie / oprac. Grażyna Budzyńska, 2012 r. (57 poz.) pobierz plik

  • Książka mówiona / oprac. Jolanta Miącz, 2011 r. (138 poz.) pobierz plik

  • Książki laureatów Literackiej Nagrody NIKE w zbiorach BP / oprac. Katarzyna Kalita, 2011 r. (12 poz.) pobierz plik

  • Kubuś Puchatek / oprac. Katarzyna Kalita, 2013 r. (33 poz.) pobierz plik

  • Kultura antyczna. Horacy w literaturze / oprac. Joanna Sochal, Małgorzata Lachowska, 2006 r. (52 poz.) pobierz plik

L

  • Literatura współczesna. Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i studentów / oprac. Ewa Ligiencka, 2009 r. (145 poz.) pobierz plik

  • Longin Jan Okoń / oprac. Jolanta Miącz, 2008 r. (53 poz.) pobierz plik

M

  • Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) / oprac. Monika Szczerbacz, 2011 r. (21 poz.) pobierz plik

  • Matematyka w gimnazjum. Pakiet edukacyjny dla nauczycieli / oprac. Monika Szczerbacz, 2015 r. (57 poz. + netografia) pobierz plik

  • Matura 2015 / oprac. Maria Gron, 2015 r. (41 poz.) pobierz plik

  • Metoda Portfolio w procesie edukacji / oprac. Katarzyna Kalita, 2014 r. (37 poz.) pobierz plik

  • Mierzenie pracy biblioteki szkolnej / oprac. Maria Gron, 2006 r. (28 poz.) pobierz plik

  • Mobbing / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2006 r. (35 poz.) pobierz plik

  • Motywowanie uczniów do nauki / oprac. Monika Szczerbacz, 2008 r. (57 poz.) pobierz plik

  • Mózgowe porażenie dziecięce / oprac. Grażyna Budzyńska, 2007 r. (91 poz.) pobierz plik

  • Mózgowe porażenie dziecięce / oprac. Grażyna Budzyńska, 2016 r. (32 poz.) pobierz plik

  • Multimedia wspomagające nauczanie na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / oprac. Monika Szczerbacz, 2012 r. (89 poz.) pobierz plik

N

  • Najstarsze książki w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie (publikacje wydane do 1918 r.) / oprac. Monika Szczerbacz, 2012 r. (26 poz. + ilustracje) pobierz plik

  • Narkomania / oprac. Marta Giebudzińska, Jolanta Miącz, 2007 r. (132 poz.) pobierz plik

  • Narkomania / oprac. Małgorzata Błasiak-Duda, Jolanta Miącz, 2006 r. (217 poz.) pobierz plik

  • Nauczanie geografii / oprac. Barbara Żółkiewska, 2006 r. (110 poz.) pobierz plik

  • Nauczanie języka francuskiego : materiały pomocnicze. Biblioteczka nauczyciela języka obcego. Zeszyt 2b / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2007 r. (120 poz.) pobierz plik

  • Nauczanie języka francuskiego : metodyka nauczania. Biblioteczka nauczyciela języka obcego. Zeszyt 2a / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2007 r. (89 poz.) pobierz plik

  • Nauczanie języka włoskiego i łacińskiego. Biblioteczka nauczyciela języka obcego. Zeszyt 1 / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2006 r. (103 poz.) pobierz plik

  • Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (wybór materiałów ze zbiorów audiowizualnych i multimedialnych)/oprac. Jolanta Miącz, 2015 r. (98 poz.) pobierz plik

  • Nauczanie katechezy / oprac. Marta Kozieł, Joanna Sochal, Jolanta Miącz, 2006 r. (266 poz.) pobierz plik

  • Nauczanie matematyki /oprac. B. Oleszczuk, A. Czemerys, J. Sochal, E. Wojtas, M. Kozieł, J. Sobańska, E. Szewczyk, 2015 r. (poz. 110) pobierz plik

  • Nauczanie przyrody. Wybór materiałów z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie / oprac. Joanna Sochal, Jolanta Miącz, 2007 r. (293 poz.) pobierz plik

  • Nauczyciel wychowawca / oprac. Dorota Leszcz, 2006 r. (59 poz.) pobierz plik

  • Nauka tańca / oprac. Dorota Tyrawska, 2008 r. (145 poz.) pobierz plik

  • Nauka tańca / oprac. Dorota Tyrawska, 2013 r. (31 poz.) pobierz plik

  • Niepospolity Ród Kossaków / oprac. Marta Giebudzińska, 2007 r. (112 poz.) pobierz plik

O

  • Ocenianie kształtujące / oprac. Grażyna Budzyńska, 2008 r. (32 poz.) pobierz plik

  • Odsiecz Wiedeńska / oprac. Maria Gron, 2013 r. (53 poz.) pobierz plik

  • Ogrody / oprac. Barbara Rogucka, 2014 r. (45 poz.) pobierz plik

  • Ojcostwo. Aspekty prawne, psychologiczno-socjologiczne, wychowawcze / oprac. Monika Szczerbacz, 2008 r. (65 poz.) pobierz plik

  • Osobliwości przyrodnicze i regionalne Ziemi Chełmskiej (artykuły z czasopism) / oprac. Joanna Sochal, 2006 r. (64 poz.) pobierz plik

  • Oświata dorosłych w Polsce i na świecie / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2006 r. (122 poz.) pobierz plik

  • Otyłość. Dziecko z otyłością / oprac. Monika Szczerbacz, 2012 r. (81 poz.) pobierz plik

  • Ozdoby bożonarodzeniowe / oprac. Dorota Tyrawska, 2014 r. (21 poz.) pobierz plik

  • Ozdoby choinkowe - wykonanie / oprac. Dorota Tyrawska, 2009 r. (20 poz.) pobierz plik

P

  • Patroni naszych szkół Cz. II / oprac. Marta Kozieł, Dorota Leszcz, 2006 r. (356 poz.) pobierz plik

  • Pedagog szkolny / oprac. Dorota Leszcz, 2006 r. (71 poz.) pobierz plik

  • Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego / oprac. Katarzyna Kalita, 2013 r. (44 poz.) pobierz plik


  • Pedagogika zabawy / oprac. Agnieszka Remiszewska, 2013 r. (46 poz.) pobierz plik

  • Piotr Skarga (1536-1612) / oprac. Maria Gron, 2012 r. (38+5 poz.) pobierz pilk

  • Plastyka. Materiały pomocnicze dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / oprac. Marta Giebudzińska, 2008 r. (245 poz.) pobierz plik

  • Plastyka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym / oprac. Marta Giebudzińska, 2007 r. (139 poz.) pobierz plik

  • Poczucie własnej wartości / oprac. Maria Gron, 2010 r. (82 poz.) pobierz plik

  • Podkultury. Profilaktyka zagrożeń : zeszyt 2 (uzupełnienie) / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2006 r. (53 poz.) pobierz plik

  • Poeta wyklęty, kaskader literatury... Rafał Wojaczek (1945 - 1971) / oprac. Katarzyna Kalita, 2013 r. (26 poz. + netografia) pobierz plik

  • Pogotowie opiekuńcze / oprac. Maria Gron, 2009 r. (49 poz.) pobierz plik

  • Poleski Park Narodowy / oprac. Jolanta Miącz, 2010 r. (22 poz.) pobierz plik

  • Polskie podziemie niepodległościowe 1944 – 1956 / oprac. Maria Gron, 2010 r. (66 poz.) pobierz plik

  • Polskie symbole narodowe (hymn, godło, flaga) / oprac. M. Szczerbacz, 2016 r. (29 poz.) pobierz plik

  • Poradnictwo zawodowe / oprac. Jolanta Miącz, Joanna Sochal, Ewa Wojtas, 2015 r. (153 poz.) pobierz plik

  • Poradnictwo zawodowe / oprac. Grażyna Budzyńska, 2010 r. (120 poz.) pobierz plik

  • Powstanie listopadowe - 180. rocznica wybuchu / oprac. Maria Gron, 2010 r. (58 poz.) pobierz plik

  • Powstanie Styczniowe - opracowania historyczne w literaturze i sztuce / oprac. Maria Gron, 2011 r. (58 poz.) pobierz plik

  • Powstanie Styczniowe. Uzupełnienie do zestawienia z 2011 r. / oprac. Małgorzata Lachowska, 2013 r. (7 poz.) pobierz plik

  • Powstanie Warszawskie 1944. Materiały pomocnicze dla nauczycieli / oprac. Małgorzata Lachowska, 2014 r. (49 poz.) pobierz plik

  • Powstanie Warszawskie 1944 / oprac. Małgorzata Lachowska, 2014 r. (18 poz.)pobierz plik

  • Powstanie warszawskie / oprac. Marta Kozieł, 2008 r. (87 poz.) pobierz plik

  • Praca pedagoga szkolnego / oprac. Joanna Sochal, 2008 r. (50 poz.) pobierz plik

  • Praca psychologa szkolnego / oprac. Joanna Sochal, 2008 r. (29 poz.) pobierz plik

  • Praca z dzieckiem trudnym / oprac. Małgorzata Lachowska, 2007 r. (29 poz.) pobierz plik

  • Praca z dzieckiem trudnym - materiały audiowizualne i multimedialne wspomagające proces wychowawczy / oprac. Dorota Tyrawska, 2007 r. (83 poz.) pobierz plik

  • Praca z dzieckiem trudnym - świetlice terapeutyczne / oprac. Joanna Sochal, 2007 r. (44 poz.) pobierz plik

  • Prawa człowieka / oprac. Agnieszka Remiszewska, 2013 r. (97 poz.) pobierz plik

  • Programy autorskie / oprac. Maria Gron, 2008 r. (67 poz.) pobierz plik

  • Prawa dziecka / oprac. B. Żółkiewska, 2016 r. (144 poz.) pobierz plik

  • Programy wychowawcze i profilaktyczne na DVD / oprac. Ewa Wojtas, 2008 r. (26 poz.) pobierz plik

  • Przeciwdziałamy agresywnym zachowaniom / oprac. Dorota Leszcz, Jolanta Miącz, 2007 r. (83 poz.) pobierz plik

  • Przedszkole integracyjne / oprac. Maria Gron, 2013 r. (36 poz.) pobierz plik

  • Przemoc seksualna / oprac. Grażyna Budzyńska, 2012 r. (121 poz) pobierz pilk

  • Przemoc w szkole / oprac. Elżbieta Szewczyk, 2008 r. (106 poz.) pobierz plik

  • Przemoc w szkole - geneza, przejawy, zwalczanie, zapobieganie. Pakiet edukacyjny / oprac. Beata Wulczyńska, 2009 r. (246 poz.) pobierz plik

  • Przewodniki po miastach i krajach w zbiorach specjalnych BP w Chełmie / oprac. Dorota Tyrawska, 2010 r. (64 poz.) pobierz plik

R

  • Radość tworzenia / oprac. Dorota Leszcz, 2006 r. (35 poz.) pobierz plik

  • Reklama a dziecko / oprac. Joanna Sochal, 2011 r. (73 poz.) pobierz plik

  • Reklama i jej mechanizmy / oprac. Joanna Sochal, 2010 r. (92 poz.) pobierz plik

  • Resocjalizacja / oprac. Maria Gron, 2007 r. (132 poz.) pobierz plik

  • Rezerwaty i Parki Narodowe / oprac. Dorota Tyrawska, 2010 r. (13 poz.) pobierz plik

  • Rodzicielstwo nieletnich / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2009 r. (25 poz.) pobierz plik

  • Rodzinna opieka zastępcza / oprac. Małgorzata Lachowska, 2009 r. (74 poz.) pobierz plik

  • Rok Juliusza Słowackiego. Bibliografia podmiotowa / oprac. Marta Giebudzińska, 2009 r. (67 poz.) pobierz plik

  • Rok Juliusza Słowackiego. Bibliografia przedmiotowa / oprac. Marta Giebudzińska, 2009 r. (234 poz.) pobierz plik

  • Rok Juliusza Słowackiego. Słowacki na lekcji języka polskiego. Materiały dla nauczycieli i uczniów / oprac. Marta Giebudzińska, 2009 r. (76 poz.) pobierz plik

  • Rozwój zainteresowań czytelniczych / oprac. Maria Gron, 2014 r. (74 poz.) pobierz plik

S

  • Sekty. Profilaktyka zagrożeń : zeszyt 6 (zestawienie z 2006 r. z uzupełnieniem) / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2007 r. (88 poz.) pobierz plik

  • Sekty. Profilaktyka zagrożeń : zeszyt 6 / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2006 r. (73 poz.) pobierz plik

  • Sercem i orężem ojczyźnie służyły - Emilia Plater (1806-1831) i inne uczestniczki powstania listopadowego / oprac. Marta Giebudzińska, 2006 r. (159 poz.) pobierz plik

  • Sieroctwo / oprac. Maria Gron, 2006 r. (48 poz.) pobierz plik

  • Specjalne potrzeby edukacyjne / oprac. Maria Gron, 2010 r. (188 poz.) pobierz plik

  • Specjalne potrzeby edukacyjne / oprac. Maria Gron, 2012 r. (150 poz.) pobierz plik

  • Starość / oprac. Monika Szczerbacz, 2008 r. (137 poz.) pobierz plik

  • Substancje uzależniające - dopalacze / oprac. Grażyna Budzyńska, 2013 r. (163 poz.) pobierz plik

  • Szkolny System Bezpieczeństwa / oprac. Maria Gron, 2013 r. (42 poz.) pobierz plik

  • Szkoła integracyjna / oprac. Maria Gron, 2013 r. (124 poz.) pobierz plik

Ś

  • Ślubowanie klas pierwszych / oprac. Jolanta Miącz, 2008 r. (182 poz.) pobierz plik

  • Światowy Dzień Ziemi. Materiały repertuarowe / oprac. Ewa Wojtas, 2009 r. (33 poz.) pobierz plik

  • Świetlice terapeutyczne dla dzieci i młodzieży / oprac. Maria Gron, 2006 r. (78 poz.) pobierz plik

  • Świetlice socjoterapeutyczne / porac. M. Gron, 2016 r. (118 poz.) pobierz plik

  • Świetlice socjoterapeutyczne - dokumenty dźwiękowe / oprac. M. Gron, 2016 r. (31 poz.) pobierz plik

T

  • Tablica interaktywna : nowe technologie w procesie nauczania / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2012 r. (40 poz.) pobierz plik

  • Teatr w szkole (wybór materiałów ze zbiorów BP w Chełmie) / oprac. Dorota Leszcz, 2006 r. (131 poz.) pobierz plik

  • Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole / oprac. Grażyna Budzyńska, 2015 r. (217 poz.) pobierz plik

  • Terapia dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji / oprac. Grażyna Budzyńska, 2010 r. (113 poz.) pobierz plik

  • Terapia logopedyczna dzieci (wybór materiałów za lata 2010-2013) / oprac. Jolanta Miącz, Alicja Czemerys, 2013 r. (53 poz.) pobierz plik

  • Terapia logopedyczna dzieci / oprac. Alicja Czemerys, Jolanta Miącz, 2010 r. (38 poz.) pobierz plik

  • Terapia pedagogiczna / oprac. Dorota Leszcz, 2007 r. (59 poz.) pobierz plik

  • Terapia ukryta w słowach / oprac. Jolanta Miącz, 2006 r. (48 poz.) pobierz plik

  • TIK - na lekcjach języka polskiego / oprac. Maria Gron, 2014 r. (123 poz.) pobierz plik

  • Transplantacja / oprac. Jolanta Miącz, 2009 r. (19 poz.) pobierz plik

  • Trening Zastępowania Agresji (TZA) (METODA ART) / oprac. Maria Gron, 2013 r. (25 poz.) pobierz plik

U

  • Uczeń niesłyszący i słabosłyszący / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2012 r. (69 poz.) pobierz plik

  • Uczeń niewidomy i słabowidzący / oprac. Małgorzata Lachowska, 2012 r. (31 poz.) pobierz plik

  • Uczeń wybitnie zdolny / oprac. Alicja Czemerys, 2012 r. (149 poz.) pobierz plik

  • Uczeń z ADHD / oprac. Barbara Żółkiewska, 2012 r. (125 poz.) pobierz plik

  • Uczeń z dyskalkulią / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2012 r. (21 poz.) pobierz plik

  • Uczeń z FAS / oprac. Maria Gron, 2012 r. (30 poz.) pobierz plik

  • Uczeń z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) / oprac. Joanna Sochal, 2012 r. (152 poz.) pobierz plik

  • Uczeń z upośledzeniem umysłowym (Zespół Downa, Zespół Wiliamsa) / oprac. Alicja Czemerys, 2012 r. (162 poz.) pobierz plik

  • Uczeń z zaburzeniami mowy / oprac. Maria Gron, 2012 r. (204 poz.) pobierz plik

  • Uczniowie z autyzmem i zespołem Apergera / oprac. Agnieszka Remiszewska, 2012 r. (110 poz.) pobierz plik

  • Uczniowie z chorobami przewlekłymi / oprac. Maria Gron, 2012 r. (164 poz.) pobierz plik

  • Uczniowie z niedostosowaniem społecznymi i zagrożeni niedostosowaniem społecznym / oprac. Ewa Wojtas, 2013 r. (126 poz.) pobierz plik

  • Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową (w tym porażenie mózgowe) / oprac. Ewa Wojtas, 2013 r. (56 poz.) pobierz plik

  • Uczniowie z trudnościami w uczeniu się / oprac. Agnieszka Remiszewska, 2012 r. (214 poz.) pobierz plik

  • Uzależnienie od alkoholu / oprac. Elżbieta Szewczyk, Jolanta Miącz, 2007 r. (114 poz.) pobierz plik

  • Uzależnienie od komputera i Internetu / oprac. Anna Kula-Lubaszewska, 2006 r. (70 poz.) pobierz plik

W

  • W szkole i na wakacjach : materiały repertuarowe / oprac. Dorota Tyrawska, 2012 r. (100 poz.) pobierz plik

  • Wakacje w Unii Europejskiej / oprac. Katarzyna Kalita, 2011 r. (98 poz.) pobierz plik

  • Wartość. Wychowanie do wartości / oprac. Agnieszka Remiszewska, 2011 r. (318 poz.) pobierz plik

  • Wielkanoc / oprac. Dorota Tyrawska, 2009 r. (67 poz.) pobierz plik

  • Wielkanoc / oprac. Dorota Tyrawska, 2006 r. (128 poz.) pobierz plik


  • Wincenty Pol / oprac. Maria Gron, 2007 r. (70 poz.) pobierz plik

  • Wirtualne biblioteki (ze zbiorów BP i Internetu) / oprac. Maria Gron, 2011 r. (63 poz.) pobierz plik

  • Władysław Broniewski (1897-1962) / oprac. Agnieszka Remiszewska, 2012 r. (112 poz.) pobierz plik

  • Wsparcie w chorobie (opieka hospicyjna, paliatywna, wolontariat, śmierć, żałoba) / oprac. Małgorzata Lachowska, 2012 r. (60 poz.) pobierz plik

  • Wolontariat / oprac. Agnieszka Remiszewska, 2015 r. (132 poz.) pobierz plik

  • Wołyń i Kresy Wschodnie 1943 w 70. rocznicę zbrodni / oprac. Małgorzata Lachowska, 2013 r. (59 poz.) pobierz plik

  • Wspólpraca przedszkola z rodzicami / oprac. Maria Gron, 2015 r. (26 poz.) pobierz plik

  • Współpraca szkoły z rodzicami / oprac. Maria Gron, 2015 r. (102 poz) pobierz plik

  • Wybrane narzędzia i aplikacje internetowe w pracy nauczyciela. Propozycje stron internetowych / oprac. Marta Kozieł, 2015 r. (115 poz.) pobierz plik

  • Wychowanie do życia w rodzinie / oprac. J. Miącz, 2015 r. (45 poz.) pobierz plik

  • Wychowanie do życia w rodzinie / oprac. Barbara Żółkiewska, Jolanta Miącz, 2009 r. (38 poz.) pobierz plik

  • Wychowanie do życia w rodzinie / oprac. Barbara Żółkiewska, Jolanta Miącz, 2013 r. (83 poz.) pobierz plik

  • Wychowanie do życia w rodzinie / oprac. Barbara Żółkiewska, Jolanta Miącz, 2007 r. (151 poz.) pobierz plik

  • Wychowanie dzieci i młodzieży - filmy edukacyjne / oprac. M. Gron, 2016 r. (121 poz.) pobierz plik

  • Wychowanie estetyczne / oprac. Maria Gron, 2008 r. (67 poz.) pobierz plik

  • Wychowanie fizyczne - materiały metodyczne / oprac. Barbara Rogucka, 2014 r. (228 poz.) pobierz plik

  • Wychowanie komunikacyjne / oprac. Jolanta Miącz, 2006 r. (14 poz.) pobierz plik

  • Wychowanie patriotyczne / oprac. Marta Kozieł, 2009 r. (82 poz.) pobierz plik

  • Wychowanie patriotyczne : materiały repertuarowe / oprac. Ewa Wojtas, 2012 r. (64 poz.) pobierz plik

  • Wydawnictwa podziemne z kolekcji ks. Jana Waldemara Jońca w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie / oprac. Elżbieta Szewczyk, 2012 r. (79 poz.) pobierz plik

  • Wydział Zbiorów Specjalnych : nowości – styczeń 2006 / oprac. Jolanta Miącz, 2006 r. (33 poz.) pobierz plik

  • Wykluczenie społeczne, marginalizacja społeczna / oprac. Elżbieta Szewczyk, 2009 r. (69 poz.) pobierz plik

  • Wypalenie zawodowe / oprac. Elżbieta Szewczyk, 2007 r. (64 poz.) pobierz plik

Z

  • Zajęcia korekcyjno-wyrónawcze / oprac. Maria Gron, 2014 r. (121 poz.) pobierz plik

  • Zakończenie roku szkolnego. Materiały repertuarowe / oprac. Marta Giebudzińska (wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism), Ewa Wojtas (dokumenty dźwiękowe), 2008 r. (84 poz.) pobierz plik

  • Zapolska Gabriela / oprac. Maria Gron, 2011 r. (84 poz.) pobierz plik

  • Zbrodnia Katyńska / oprac. Marta Kozieł, 2009 r. (57 poz.) pobierz plik

  • Zdolny, twórczy, utalentowany / oprac. Dorota Leszcz, 2011 r. (123 poz.) pobierz plik

  • Złota Lista Książek do głośnego czytania / oprac. Katarzyna Kalita, 2011 r. (42 poz.) pobierz plik

  • Zofia Kossak-Szczucka. Powieściopisarka, patriotka, laureatka medalu „Sprawiedliwy wśród narodów świata”… / oprac. Marzena Rząsowska, 2008 r. (21 poz.) pobierz plik

Ż

  • Zajęcia warsztatowe - materiały metodyczne do pracy z dziećmi młodzieżą w szkołach, w placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych (papieroplastyka, florystyka, biżuteria i inne) / oprac. M. Gron, 2016 r. (80 poz.) pobierz plik

  • "Żołnierze wyklęci". Podziemie polityczne i zbrojne w Polse 1944 -1956 / oprac. Małgorzata Lachowska, 2013 r. (84 poz.) pobierz plik
  • XXX Ogólnopolski Konkurs Poetycki U progu Kresów „Karol Szajnocha(1818-2018) dziejopis historii Lwowa i Polski” (utwory nagrodzone i wyróżnione) / pobierz plik

  • Kresy - zestawienie bibliograficzne/oprac Joanna Sochal/pobierz plik
  • XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "U progu Kresów" - Frańciszek Karpiński "Pieśniarz Kresowy" - w 190. rocznicę śmierci / pobierz plik 

  • XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki "U progu Kresów" - Władysław Bełza - poeta zapomnianego patriotyzmu” / pobierz plik

  • XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "U progu Kresów" - Wacław Iwaniuk / pobierz plik

  • Komentarz do wystawy "Niechaj Polska zna jakich synów ma" 150. Rocznica Powstania Styczniowego / oprac. Maria Gron, 2013 r. pobierz plik

  • XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "U progu Kresów" - Kornel Ujejski / pobierz plik

  • XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "U progu Kresów" - Gabriela Zapolska / pobierz plik

  • Książki laureatów Literackiej Nagrody NIKE w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie. Edycje 1997 – 2010 / pobierz plik

  • XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "U progu Kresów" / pobierz plik

  • "Ludzie listy piszą..." konkurs zorganizowany z okazji Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów 9-15.10.2009 / pobierz plik

  • XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki "U progu Kresów" - Juliusz Słowacki - Wieszcz / pobierz plik

  • 2008 Rokiem Olgi i Andrzeja Małkowskich - twórców polskiego skautingu w 120. rocznicę urodzin / oprac. Maria Gron, 2009 r. / pobierz plik

  • Internetowe galerie malarskie / oprac. Monika Szczerbacz, 2008 r. / pobierz plik

  • XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "U progu Kresów" / pobierz plik


  • Wybrane strony Internetowe dla dzieci / oprac. Anna Kula–Lubaszewska, 2006 r. / pobierz plik
  • ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej : materiały ze zbiorów BP w Chełmie oraz wybór książek z bazy BN / oprac. Grażyna Budzyńska (63 poz.)

  • Aktywność twórcza / oprac. Marta Kozieł (87 poz.)

  • Albumy w zbiorach BP : malarstwo, rysunek, rzeźbiarstwo, rzemiosło artystyczne / oprac. Dorota Leszcz (114 poz.)

  • „Bezpieczny uczeń, bezpieczna szkoła” : materiały ze zbiorów bibliotecznych / oprac. Dorota Leszcz, Alicja Czemerys, Joanna Sochal, Jolanta Miącz (160 poz.)

  • Biblioteka szkolna jako Multimedialne Centrum Informacji : zeszyt 1 : książki i artykuły z czasopism (wybór ze zbiorów BP / oprac. Anna Kula-Lubaszewska (45 poz.)

  • Biblioteka szkolna jako Multimedialne Centrum Informacji : zeszyt 2 : artykuły z Internetu (wybór) / oprac. Anna Kula-Lubaszewska (52 poz.)

  • Biblioterapia : bibliografia adnotowana / Jolanta Miącz (148 poz.)

  • Biblioterapia : wybór materiałów ze zbiorów BP / oprac. Dorota Leszcz (81 poz.)

  • Dysleksja i dysgrafia : wybór ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej oraz wybór książek z bazy Biblioteki Narodowej / oprac. Grażyna Budzyńska (92 poz.)

  • Edukacja europejska : wybór ze zbiorów BP / oprac. Grażyna Budzyńska (123 poz.)

  • Hans Christian Andersen (1805-1875) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa (oprac. na podst. baz danych Biblioteki Narodowej, Chełmskiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie) / oprac. Jolanta Miącz (213 poz.)

  • Komputer i Internet w nauczaniu fizyki, chemii, biologii, geografii / oprac. Małgorzata Błasiak-Duda (75 poz.)

  • Konkursy czytelnicze : wybór ze zbiorów BP / oprac. Elżbieta Szewczyk (112 poz.)

  • Konstanty Ildefons Gałczyński : wybór ze zbiorów BP / oprac. Dorota Leszcz (62 poz.)

  • Leworęczność : wybór ze zbiorów BP w Chełmie i Biblioteki Narodowej / oprac. Alicja Czemerys (41 poz.)

  • Literatura na ekranie – o adaptacjach filmowych i teatralnych dzieł literackich. Analizy i interpretacje filmów : materiały dla maturzystów ze zbiorów Bibliotek i Pedagogicznej w Chełmie / oprac. Małgorzata Lachowska, Joanna Sochal, Barbara Żółkiewski (47 poz.)

  • Marek Hłasko. Edward Stachura : wybór materiałów ze zbiorów BP / oprac. Dorota Leszcz (73 poz.)

  • Maria Konopnicka (1842-1910) : wybór ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie /oprac. Alicja Czemerys (61 poz.)

  • Matura 2005 : materiały ze zbiorów BP w Chełmie / oprac. Małgorzata Błasiak-Duda, Joanna Sochal (118 poz.)

  • Metody, zasady i narzędzia w pracy badawczej nauczyciela / oprac. Barbara Oleszczuk (45 poz.)

  • Mikołaj Rej (1505-1569) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa w wyborze (ze zbiorów BP, ChBP i BN) / oprac. Anna Kula-Lubaszewska (79 poz.)

  • Nauczanie zintegrowane : wybór materiałów ze zbiorów BP za lata 2000-2005 / oprac. Dorota Leszcz, Barbara Żółkiewski, Joanna Sochal, Jolanta Miącz (379 poz.)

  • Nowoczesna biblioteka – centrum informacyjne szkoły : wybór materiałów ze zbiorów BP / oprac. Dorota Leszcz (51 poz.)

  • Orientacja i poradnictwo zawodowe. Doradztwo zawodowe : wybór ze zbiorów BP i BN / oprac. Maria Gron (200 poz.)

  • Patroni naszych szkół / oprac. Dorota Tyrawska, Ewa Wojtas (72 poz.)

  • Rodzina – terapia : pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie : wybór materiałów ze zbiorów BP w Chełmie i BN / oprac. Maria Gron (68 poz.)

  • Rola bajki i baśni w edukacji dzieci : zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Jolanta Miącz (133 poz.)

  • Tadeusz Różewicz (1921- ) : wybór materiałów ze zbiorów BP / oprac. Dorota Leszcz (95 poz.)

  • Wanda Chotomska. Joanna Papuzińska : wybór ze zbiorów BP w Chełmie / oprac. Alicja Czemerys (49 poz.)

  • Wideoteka podręczna – wykaz kaset video / oprac. Jolanta Miącz, Dorota Tyrawska, Ewa Wojtas (55 poz.)

  • Wisława Szymborska : wybór materiałów ze zbiorów biblioteki / oprac. Dorota Leszcz (44 poz.)

  • Wychowanie przedszkolne : wykaz nowości / oprac. Marta Kozieł, Jolanta Miącz (60 poz.)

  • Wydział Zbiorów Specjalnych : nowości – listopad 2005 / oprac. Jolanta Miącz (17 poz.)

  • Wydział Zbiorów Specjalnych : nowości – grudzień 2005 / oprac. Jolanta Miącz (48 poz.)

Inne :

  • Hans Christian Andersen (1805-1875) : wydanie okolicznościowe / oprac. Jolanta Miącz

  • Szlakiem muzeów biograficznych : materiały edukacyjne / oprac. Jolanta Miącz

  • Tomik twórczości młodzieży szkół chełmskich / oprac. Alicja Czemerys, Marzena Postój

  • U progu Kresów : XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki : utwory nagrodzone i wyróżnione

  • Wiersze nagrodzone i wyróżnione w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim / zebrała Alicja Czemerys

  • Wypowiedzi i wspomnienia o Czesławie Miłoszu / oprac. Dorota Leszcz
  • Albumy w zbiorach biblioteki : historia sztuki, fotografika, teatr /oprac. Dorota Leszcz (42 poz.)

  • Biblioteczka nauczyciela historii : zeszyt 1 : szkoła podstawowa : klasy IV-VI : wybór ze zbiorów bibliotecznych z lat 1997-2003 /oprac. Maria Gron (80 poz.)

  • Biblioteczka nauczyciela historii : zeszyt 2 : gimnazjum : wybór ze zbiorów bibliotecznych z lat 1997-2003 /oprac. Maria Gron (87 poz.)

  • Biblioteczka nauczyciela historii : zeszyt 3 : szkoły ponadgimnazjalne : wybór ze zbiorów bibliotecznych z lat 1997-2003 /oprac. Maria Gron (93 poz.)

  • Czesław Miłosz (1911-2004) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa /oprac. Grażyna Budzyńska, Maria Gron, Dorota Tyrawska (112 poz.)

  • Depresja i lęk : wybór ze zbiorów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie /oprac. Maria Gron (139 poz.)

  • Dziecko a literatura dziecięca : bibliografia adnotowana /oprac. Alicja Czemerys (25 poz.)

  • Dziecko zdolne, dziecko trudne : wybór ze zbiorów BP w Chełmie /oprac. Alicja Czemerys (97 poz.)

  • Edukacja czytelnicza i medialna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej : materiały pomocnicze do realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej ze zbiorów specjalnych BP w Chełmie /oprac. Jolanta Miącz (43 poz.)

  • Edukacja filmowa : materiały ze zbiorów BP w Chełmie /oprac. Dorota Tyrawska, (52 poz.)

  • Edukacja prozdrowotna – materiały repertuarowe /oprac. Małgorzata Lachowska, Joanna Sochal, Ewa Wojtas (110 poz.)

  • Edukacja prozdrowotna : programy, materiały pomocnicze : wybór ze zbiorów bibliotecznych /oprac. Maria Gron, Jolanta Miącz (185 poz.)

  • Edukacja prozdrowotna : książki, czasopisma, zbiory audiowizualne i multimedialne: wybór ze zbiorów bibliotecznych /oprac. Maria Gron, Elżbieta Szewczyk, Alicja Czemerys, Dorota Leszcz, Jolanta Miącz (306 poz.)

  • Ewa Szelburg-Zarembina (1889-1986) : wybór ze zbiorów BP w Chełmie /oprac. Anna Kula (29 poz.)

  • Hans Chrystian Andersen. Jacob Ludwik Karl Grimm, Wilhelm Grimm : wybór ze zbiorów BP w Chełmie /oprac. Alicja Czemerys (62 poz.)

  • Inscenizacje znanych baśni, bajek, opowiadań, legend : zestawienie bibliograficzne /oprac. Małgorzata Lachowska (89 poz.)

  • Jan Brzechwa : wybór ze zbiorów BP w Chełmie /oprac. Alicja Czemerys (68 poz.)

  • Julian Tuwim : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa /oprac. Maria Gron (97 poz.)

  • Literatura niemieckojęzyczna w oryginale w zbiorach BP w Chełmie. Literatura angielskojęzyczna w oryginale w zbiorach BP w Chełmie /oprac. Barbara Oleszczuk, Dorota Leszcz (72 poz.)

  • Metoda projektów w nauczaniu : materiały ze zbiorów BP w Chełmie /oprac. Grażyna Budzyńska (116 poz.)

  • Metody i techniki uczenia się : wybór ze zbiorów bibliotecznych /oprac. Maria Gron, Elżbieta Szewczyk (61 poz.)

  • Moja Ojczyzna – materiały turystyczno-krajoznawcze w dokumentach zbiorów specjalnych / Dorota Tyrawska (60 poz.)

  • Pedagogika specjalna : niepełnosprawni (nowości) /oprac. Grażyna Budzyńska (130 poz.)

  • Przyjazny bibliotekarz : bibliografia adnotowana w wyborze /oprac. Dorota Tyrawska (35 poz.)

  • Samobójstwa : wybór ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie /oprac. Alicja Czemerys (77 poz.)

  • Sławni ludzie – materiały repertuarowe : wybór ze zbiorów BP w Chełmie (książki i czasopisma) /oprac. Joanna Sochal (156 poz.)

  • Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939) /oprac. Małgorzata Błasiak-Duda (51 poz.)

  • Wiedza o książce : wybór książek ze zbiorów BP w Chełmie i z bazy Biblioteki Narodowej /oprac. Maria Gron (45 poz.)

  • Wychowanie i profilaktyka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej : materiały ze zbiorów bibliotecznych /oprac. Elżbieta Szewczyk, Dorota Tyrawska, Ewa Wojtas, Jolanta Miącz (136 poz.)

  • Wychowanie przedszkolne : zestawienie bibliograficzne w wyborze /oprac. Marta Kozieł, Jolanta Miącz (243 poz.)

Inne:

  • Muzyczne wędrówki po Europie /oprac. Ewa Wojtas [23 s.]

  • Nike – Nagroda Literacka 1997-2003 /oprac. Dorota Leszcz [7 s.]

  • Spis lektur na zbiorach audiowizualnych dla gimnazjum /oprac. Jolanta Miącz, Dorota Tyrawska, Ewa Wojtas [6 s.]

  • Spis lektur na zbiorach audiowizualnych dla szkoły podstawowej /oprac. Jolanta Miącz, Dorota Tyrawska, Ewa Wojtas [15 s.]

  • Spis lektur na zbiorach audiowizualnych dla szkoły ponadgimnazjalnej /oprac. Jolanta Miącz, Dorota Tyrawska, Ewa Wojtas [15 s.]

  • Wiersze laureatów Międzyszkolnego Konkursu Poetycko-Plastycznego „Twórczość Dziecięca” zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie dla klas I-III szkoły podstawowej /zebrała Alicja Czemerys [27 s.]

  • Wybrane formy pracy z użytkownikiem w bibliotece pedagogicznej /oprac. Maria Gron [6 s.]

  • Wykaz programów z serii „Sonda” na kasetach video /oprac. Dorota Tyrawska [3 s.]
  • Artyści i pedagodzy Ziemi Chełmskiej / oprac. E. Szewczyk, G. Budzyńska (163 poz.)

  • Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Cypriana Kamila Norwida (wybór ze zbiorów BP w Chełmie) / oprac. A. Kula (87 poz.)

  • Biblioteczka polonisty. Zeszyt 1 szkoła podstawowa klasy IV-VI (wybór ze zbiorów bibliotecznych) / oprac. M. Gron (64 poz.)

  • Biblioteczka polonisty. Zeszyt 2 gimnazjum (wybór ze zbiorów bibliotecznych) / oprac. M.Gron (89 poz.)

  • Biblioteczka polonisty. Zeszyt 3 szkoły ponadgimnazjalne (wybór ze zbiorów bibliotecznych) / oprac. M. Gron (78 poz.)

  • Chełm i okolice (wybór materiałów ze zbiorów BP w Chełmie) / oprac. D. Leszcz, M. Gron, M. Lachowska, J. Sochal, B. Żółkiewska (235 poz.)

  • Dokumenty elektroniczne / oprac. J. Miącz (190 poz.)

  • Edukacja czytelnicza i medialna (materiały ze zbiorów BP za lata 2002-2003) / oprac. A. Czemerys (28 poz.)

  • Edukacja regionalna materiały metodyczne / oprac. M. Lachowska, J. Sochal, B. Żółkiewska (115 poz.)

  • HIV/AIDS (materiały ze zbiorów BP w Chełmie) / oprac. M. Błasiak-Duda (91 poz.)

  • Jakość w oświacie. Mierzenie jakości ewaluacja (artykuły z czasopism wybór ze zbiorów BP w Chełmie) / oprac. E. Szewczyk (88 poz.)

  • Jan Paweł II 25 lat pontyfikatu (wybór ze zbiorów BP w Chełmie) / oprac. A. Kula, M. Błasiak-Duda, J. Miącz (133 poz.)

  • Komputer w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym / oprac. A. Czemerys, D. Tyrawska, E. Wojtas (65 poz.)

  • Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej (materiały pomocnicze do realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej ze zbiorów BP w Chełmie) / oprac. J. Miącz i B. Oleszczuk (81 poz.)

  • Mierzenie jakości placówek oświatowych (wybór ze zbiorów bibliotecznych książki). Wyd. 3 uzup. (43 poz.)

  • Nowości z psychologii (wybór publikacji książkowych ze zbiorów bibliotecznych za okres 2000-2002) / oprac. M. Gron (37 poz.)

  • Pomiar dydaktyczny. Wewnątrzszkolny System Oceniania (materiały ze zbiorów biblioteki) / oprac. G. Budzyńska, M. Gron (87 poz.)

  • Prawa dziecka, prawa ucznia, prawa człowieka / oprac. J. Sochal, uzup. M. Błasiak-Duda (52 poz.)

  • Radzę sobie w trudnych sytuacjach (zestawienie tematyczne w wyborze) / oprac. M. Kozieł (43 poz.)

  • Toksykomania Narkomania (materiały ze zbiorów BP w Chełmie) / oprac. M. Błasiak-Duda (168 poz.)

  • Wielkanoc (materiały repertuarowe) / oprac. M. Błasiak-Duda, D. Tyrawska (67 poz.)

 • Wokół biblioteki (wybór materiałów) / oprac. A. Czemerys, M. Kozieł (65 poz.)

Inne:

  • Adresy stron internetowych czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie / oprac. J. Sochal /100 poz./

  • Materiały edukacyjne z wyjazdu studyjnego dla nauczycieli i bibliotekarzy do Francji (Lyon 10.05.2003-17.05.2003 r.) / M. Szczerbacz

  • Nauczyciel bibliotekarz biblioteki pedagogicznej : awans zawodowy nauczyciela mianowanego / M. Szynal, „Biblioteka w Szkole” 2003 nr 6 s.1-3

  • Notatnik gimnazjalisty. Edukacyjne strony WWW / oprac. M. Gron

  • Reżyserzy polscy i zagraniczni oraz ich filmy (w zbiorach wideoteki Wydziału Zbiorów Specjalnych) / oprac. E. Wojtas

  • Sławni o papieżu / oprac. A. Kula
  • Biblioteczka nauczyciela bibliotekarza. Suplement. Oprac. M. Gron /zest. bibliogr. 80 poz./.

  • Boże Narodzenie materiały repertuarowe. Oprac. M. Błasiak-Duda , J. Miącz /zest. bibliogr. 182 poz./

  • Dokumenty elektroniczne: programy komputerowe, programy multimedialne. Oprac. M. Szczerbacz, J. Miącz /zest. bibliogr. 94 poz./

  • Edukacja czytelnicza i medialna, oprac. M. Lachowska /zest. bibliogr. 92 poz./

  • Ekranizacje i adaptacje literatury polskiej i światowej na kasetach video. Oprac. J. Miącz, D. Tyrawska, E. Wojtas /zest. bibliogr. 130 poz./

  • Geografia (nauczanie, konspekty i scenariusze lekcji, materiały pomocnicze). Oprac. A. Kula /zest. bibliogr. 108 poz./

  • Internet w bibliotece / Monika Szczerbacz / Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 6 s. 7-8

  • Jak przygotować tekst do publikacji. Krótki poradnik dla bibliotekarzy (do użytku wewnętrznego). Oprac. M. Szczerbacz, [12] s.

  • Katecheza zeszyt 1 (nauczanie, metody aktywizujące, ocenianie ucznia, nauczyciel-katecheta). Oprac. A Kula /zest. bibliogr. 166 poz./

  • Katecheza zeszyt 2 (konspekty i scenariusze lekcji dla poszczególnych etapów nauczania). Oprac. A. Kula /zest. bibliogr. 125 poz./

  • Matura materiały pomocnicze. Oprac. A. Czemerys, M. Kozieł /zest. bibliogr. 79 poz./

  • Pedagogika specjalna nowości. Oprac. M. Błasiak- Duda, M. Gron, J. Miącz /zest. bibliogr. 178 poz./

  • Profilaktyka zagrożeń. Zeszyt 2 Podkultury. Oprac. A. Kula /zest. bibliogr. 80 poz./

  • Profilaktyka zagrożeń. Zeszyt 3 Przemoc w szkole. Oprac. M. Gron /zest. bibliogr. 69 poz./

  • Regionaliści Ziemi Chełmskiej: Aniela Jasińska, Helena Misiura, Teresa Brzeziecka, Jan Koguciuk, Andrzej Pacała. Oprac. D. Tyrawska, [16] s.

  • Regionaliści Ziemi Chełmskiej: Bogdan Hawryluk. Oprac. D. Tyrawska, [12] s.

  • Regionaliści Ziemi Chełmskiej: Jadwiga Majówka, Bronisława Polak. Oprac. D. Tyrawska, [8] s.

  • Regionaliści Ziemi Chełmskiej: Jan Stanisław Suchoń. Oprac. D. Tyrawska, [12] s.

  • Regionaliści Ziemi Chełmskiej: Kapela Ludowa "Siennica". Oprac. D. Tyrawska, [12] s.

  • Regionaliści Ziemi Chełmskiej: Krystyna Winiarczyk. Oprac. D. Tyrawska [16] s.

  • Terapia: arteterapia, hipoterapia, logoterapia, muzykoterapia, psychoterapia, socjoterapia. Oprac. G. Budzyńska, E. Wojtas /zest. bibliogr. 156 poz./
  • Testy dla gimnazjalistów - blok humanistyczny, matematyczno -przyrodniczy. Oprac. D. Leszcz, B. Oleszczuk /zest. bibliogr. 58 poz./

  • Wybrane zagadnienia z geografii fizycznej (zeszyt 1), oprac. A. Kula /zest. bibliogr. 76 poz./

  • Wykaz adresów edukacyjnych i bibliotekarskich stron WWW. Oprac. M. Szczerbacz , [8] s.
  • Awans zawodowy nauczyciela - poradniki ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, oprac. M. Szczerbacz, Chełm 2001, 4 s.

  • Biblioteczka nauczyciela bibliotekarza (wybór ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie), oprac. M. Gron, Chełm 2001, [7] s.

  • Chemia (nauczanie, konspekty lekcji, środki dydaktyczne, komputer w nauczaniu, kontrola i ocena ucznia), oprac. G. Budzyńska, Chełm 2001, [5] s.

  • Edukacja regionalna region chełmski (materiały ze zbiorów biblioteki), wybrały G. Budzyńska, J. Miącz, Chełm 2001, [8] s.

  • Ekologia i ochrona środowiska (materiały w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej: książki i kasety video), wybrała M. Gron, Chełm 2001, [12] s.

  • Fizyka (nauczanie, konspekty lekcji, środki dydaktyczne, komputer w nauczaniu, kontrola i ocena ucznia), oprac. G. Budzyńska, Chełm 2001, [4] s.

  • Gry i zabawy (wybór nowości ze zbiorów biblioteki), oprac. A. Czemerys, M. Kozieł, Chełm 2001, [4] s.

  • Internet (podstawy obsługi, zastosowanie w edukacji wprowadzenie dla nauczycieli i bibliotekarzy), oprac. J. Misiak, Chełm 2001, 20 s.

  • Kartoteka zagadnieniowa w systemie komputerowym LIBRA (instrukcja dla bibliotekarzy), oprac. M. Szczerbacz, Chełm 2001, 11 s.

  • Komunikacja międzyludzka, wybór materiałów ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, oprac. A. Czemerys, M. Kozieł, Chełm 2001, [5] s.

  • Lekcje wychowawcze materiały bibliograficzne dla nauczycieli gimnazjum, wybrała M. Lachowska, Chełm 2001, [3] s.

  • Lekcje wychowawcze materiały bibliograficzne dla nauczycieli szkoły podstawowej, wybrała M. Lachowska, Chełm 2001, [2] s.

  • Lekcje wychowawcze materiały bibliograficzne dla nauczycieli szkół średnich, wybrała M. Lachowska, Chełm 2001, [3] s.

  • Media a człowiek. Wpływ środków masowego przekazu na odbiorcę (zestawienie bibliograficzne w wyborze), oprac. D. Leszcz, B. Oleszczuk, Chełm 2001, [6] s.

  • Materiały metodyczne i dydaktyczne dla nauczycieli szkół średnich i zasadniczych zawodowych (wybór ze zbiorów bibliotecznych), wybrała M. Gron, Chełm 2001,[40] s.

  • Metody aktywizujące w nauczaniu. Materiały dla nauczycieli w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, wybór M. Szczerbacz, Chełm 2001, [7] s.

  • Mierzenie jakości pracy placówek oświatowych (wybór ze zbiorów bibliotecznych książki) Wyd.2 uzup., wybór M. Gron, Chełm 2001, [4] s.

  • Nauczanie zintegrowane, materiały ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, wybór M. Gron, J. Sochal, D. Tyrawska, E. Wojtas, B. Żółkiewska, Chełm 2001, [22] s.

  • Nauczanie zintegrowane: nowości zbiorów specjalnych, wybór J. Miącz, D. Tyrawska, Chełm 2001, [18] s.

  • Nowa Matura, materiały ze zbiorów biblioteki, wybór G. Budzyńska, Chełm 2001, [3] s.

  • Poeci ludowi Ziemi Chełmskiej (bibliografia w wyborze ze zbiorów BP w Chełmie), oprac. E. Szewczyk, Chełm 2001, [4] s.

  • Pomiar dydaktyczny. Wewnątrzszkolny system oceniania, oprac. G. Budzyńska, Chełm 2001, [3] s.

  • Poradniki dla nauczycieli gimnazjum w zbiorach biblioteki, wybór M. Gron, Chełm 2001, [20] s.

  • Prawa dziecka, prawa ucznia, prawa człowieka (bibliografia w wyborze ze zbiorów BP w Chełmie), oprac. J. Sochal, Chełm 2001, [3] s.

  • Profilaktyka zagrożeń, materiały pomocnicze dla nauczycieli i wychowawców w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, zeszyt 1 Uzależnienia : alkoholizm, narkomania, nikotynizm, wybór M. Szczerbacz, Chełm 2001,[14] s.

  • Psychologiczne podstawy nauczania, uczenia się (wybór materiałów ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie), oprac. M. Szczerbacz, G. Budzyńska, Chełm 2001, [4] s.

  • Regionaliści Ziemi Chełmskiej : Bronisława Fastowiec, Michalina Grabowska, Zofia Sulikowska, wybór i oprac. D. Tyrawska, A. Czemerys, M. Gron, Chełm 2001, [37] s.

  • Regionaliści Ziemi Chełmskiej : Michalina Borodej, Władysława Majdiuk, Chełm 2001, [22] s.

  • Rodzice i szkoła, współpraca z rodzicami (Bibliografia w wyborze ze zbiorów BP w Chełmie), oprac. E. Szewczyk, Chełm 2001, [5] s.

  • Ścieżki edukacyjne (książki, czasopisma, zbiory specjalne), oprac. J. Sochal, B. Żółkiewska, J. Miącz, D. Tyrawska, E. Wojtas, Chełm 2001, [56] s.

  • Unia Europejska (materiały ze zbiorów biblioteki), wybór G. Budzyńska, M. Szczerbacz, Chełm 2001, [11] s.
  • Awans zawodowy nauczycieli, Chełm 2000, [31] s.

  • Dzień Nauczyciela - materiały repertuarowe w zbiorach Wypożyczalni Książek Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, zebrały D. Kowalczuk, B. Oleszczuk, [4] s.

  • Edukacja czytelnicza i medialna rozkład materiału dla klas IV-VI, oprac. M. Szynal, Chełm 2000, [10] s.

  • Etyka w szkole. Materiały pomocnicze dla nauczycieli, wybór M. Gron, Chełm 2000, [3] s.

  • Informator Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie Filia we Włodawie, Włodawa 2000, 31 s.

  • Internet w nauczaniu, oprac. M. Szynal, Chełm 2000, [4] s.

  • Internetowe strony bibliotek. Katalogi on-line, strony domowe bibliotek, indeksy zasobów bibliotecznych, wybór J. Misiak, Chełm 2000, 10 s.

  • Język polski na zbiorach audiowizualnych, oprac. D. Tyrawska, Chełm 2000, 15 s.

  • Katalogi automatyczne systemu LIBRA-KATALOG (instrukcja dla użytkownika), oprac. M. Szczerbacz, Chełm 2000, 5 s.

  • Kształtowanie w uczniach kulturalnego nawyku obcowania z książką, oprac. M. Szynal, Chełm 2000, [5] s.

  • Maria Konopnicka w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, oprac. A. Czemerys, E. Szewczyk, J. Miącz, Chełm 2000, [9] s.

  • Materiały pomocnicze do realizacji ścieżki edukacyjnej Edukacja europejska, oprac. D. Korkosz, Krasnystaw 2000, [5] s.

  • Mierzenie jakości pracy w szkole. Wybór materiałów, wybór M. Gron, Chełm 2000, [3] s.

  • Nauczanie blokowe (klasy IV-VI). Przyroda, oprac. J. Sochal, Chełm 2000, [3] s.

  • Nauczanie blokowe (klasy IV - VI szkoły podstawowej). Zagadnienia ogólne. Historia i społeczeństwo. Sztuka (muzyka, plastyka), oprac. G. Budzyńska, Chełm 2000, 3 s.

  • Nauczanie i wychowanie w przedszkolu. Wybór, wybór M. Gron, Chełm 2000, [5] s.

  • Nauczanie zintegrowane. Materiały dydaktyczne, wybór M. Gron, Chełm 2000, [8] s.

  • Niepodległość Polski 1918 r. - materiały repertuarowe znajdujące się w zbiorach Wypożyczalni Książek Biblioteki Pedagogicznej, [zebrały A. Czemerys, M. Kozieł], Chełm 2000, [2] s.

  • 19.Ocenianie ucznia. Wybór bibliograficzny, oprac. G.Budzyńska, Chełm 2000, 4s.

  • Organizacja wycieczek, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży, wybrała E. Szewczyk, Chełm 2000, [4] s.

  • Plan rozwoju nauczyciela bibliotekarza biblioteki pedagogicznej, oprac. M. Szynal, Chełm 2000, [4] s.

  • Poradniki, przewodniki dla nauczycieli klas IV-VI (nowości biblioteki), wybrała M. Gron, Chełm 2000, [5] s.

  • Samokształcenie. Metodyka pracy umysłowej, wybrała M. Gron, Chełm 2000, [2] s.

  • Ścieżka edukacyjna Edukacja filozoficzna. Materiały pomocnicze dla nauczycieli, wybrała M. Szczerbacz, Chełm 2000, [4] s.

  • Warsztat informacyjny w bibliotece szkolnej, oprac. M. Szynal, Chełm 2000, [4] s.

  • Wiedza o społeczeństwie. Moduł: Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Materiały pomocnicze dla nauczycieli, wybrała M. Szczerbacz, Chełm 2000, [6] s.

  • Wychowanie na kasetach video, oprac. E. Wojtas, Chełm 2000, [9] s.

  • Zakończenie roku szkolnego. Materiały repertuarowe, oprac. E. Szewczyk, E. Wojtas, Chełm 2000, [6] s.
  • Adam Mickiewicz. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Wybór ze zbiorów PBW w Chełmie z okazji 200 rocznicy urodzin wieszcza, oprac. M. Gron, D. Tyrawska, Chełm 1998, 36 s.

  • Adopcja i rodziny zastępcze, Krasnystaw 1997, [3] s.

  • Agresja, Krasnystaw 1997, [4] s.

  • Aktywność twórcza, Krasnystaw 1998, [6] s.

  • Boże Narodzenie. Wybór materiałów repertuarowych, oprac. E. Szewczyk, J. Miącz, Chełm 1998, 7 s.

  • Drama. Wybór bibliograficzny, Krasnystaw 1999.

  • Dziedzictwo kulturowe w regionie. Wybór literatury pomocniczej dla nauczycieli (ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie), wybór i oprac. M. Szczerbacz, Chełm 1999, [16] s.

  • Edukacja ekologiczna. Materiały dla nauczycieli i uczniów w zbiorach PBW w Chełmie, wybrała M. Szczerbacz, Chełm 1997, [7] s.

  • Edukacja europejska. Materiały pomocnicze do realizacji ścieżki edukacyjnej "Edukacja europejska" w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie. Bibliografia w wyborze, oprac. J. Sochal, E. Wojtas, Chełm 1999, [4] s.

  • Edukacja komunikacyjna. Zestawienie bibliograficzne w wyborze, Włodawa 1997, 4 s.

  • Edukacja prozdrowotna na zbiorach audiowizualnych, oprac. Wydział Zbiorów Audiowizualnych, Chełm 1999, [6] s.

  • Edukacja regionalna. Zestawienie bibliograficzne, oprac. E.Patyk, Krasnystaw 1999, [8] s.

  • Egzaminy do szkół średnich. Testy i zadania z języka polskiego i matematyki dla uczniów kończących szkołę podstawową. Wybór ze zbiorów PBW, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Chełm 1999,[2] s.

  • Ekranizacje i adaptacje literatury polskiej i światowej, oprac. Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych, Chełm 1998, [5] s.

  • Gry dydaktyczne. Wybór bibliograficzny, [oprac. B. Wulczyńska], Włodawa 1999, 5 s.

  • Integralna edukacja dzieci zdrowych, pełnosprawnych z dziećmi o zaburzonym rozwoju. Materiały w zbiorach PBW w Chełmie, oprac. G.Budzyńska, Chełm 1998, 6 s.

  • Konstytucja 3 Maja (wybór materiałów repertuarowych), oprac. E. Szewczyk, J. Miącz, Chełm 1999, [3] s.

  • Kształcenie integralne. Zestawienie bibliograficzne - materiały ze zbiorów PBW w Chełmie, Chełm 1998,[2] s.

  • Materiały audiowizualne na imprezy okolicznościowe i lekcje wychowawcze, oprac. E. Wojtas, J. Miącz, D.Tyrawska, Chełm 1996, 30 s.

  • Materiały pomocnicze do realizacji ścieżek edukacyjnych "Edukacja czytelniczo-medialna" i "Edukacja prozdrowotna". Propozycje Wypożyczalni Książek, Chełm 1999

  • Materiały pomocnicze do realizacji ścieżki edukacyjnej "Edukacja ekologiczna", oprac. D. Korkosz, Krasnystaw 1999, [3] s.

  • Materiały pomocnicze do realizacji ścieżki edukacyjnej "Edukacja filozoficzna", oprac. D. Korkosz, Krasnystaw 1999, [3] s.

  • Materiały pomocnicze do realizacji ścieżki edukacyjnej "Edukacja prozdrowotna", oprac. D. Korkosz, Krasnystaw 1999, [6] s.

  • Materiały pomocnicze do realizacji ścieżki edukacyjnej "Wychowanie Obywatelskie", oprac. D. Korkosz, Krasnystaw 1999, [2] s.

  • Materiały repertuarowe z okazji Dnia Matki (26 maja) w zbiorach PBW, oprac. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny, Wypożyczalnia Środków Audiowizualnych, Chełm 1998, 10 s.

  • Materiały repertuarowe z okazji Światowego Dnia Ziemi (22 kwietnia) w zbiorach PBW, oprac. G. Budzyńska, E. Wojtas, Chełm 1997,[3] s.

  • Materiały repertuarowe z okazji Święta Niepodległości (11 listopada) w zbiorach PBW, oprac. E. Szewczyk, J. Miącz, Chełm 1997, [5] s.

  • Materiały repertuarowe znajdujące się w Bibliotece Pedagogicznej w Krasnymstawie, Krasnystaw 1997, [5] s.

  • Młodzież a uzależnienia. Zestawienie bibliograficzne w wyborze, Włodawa 1997, 5 s.

  • Nadzór pedagogiczny w szkole - uwagi, oprac. M. Szynal, Chełm 1999, 10 s.

  • Nauczanie języka angielskiego. Wybór literatury pomocniczej ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, zebrała M. Szynal, Chełm 1999, [9] s.

  • Nauczanie języka francuskiego. Wybór literatury pomocniczej ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, zebrała M. Szynal, Chełm 1999, [5] s.

  • Nauczanie języka niemieckiego. Wybór literatury pomocniczej ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, zebrała M. Szynal, Chełm 1999, [8] s.

  • Nauczanie języka rosyjskiego. Wybór literatury pomocniczej ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, zebrała M. Szynal, Chełm 1999, [4] s.

  • Nowa matura, Włodawa 1997, [2] s.

  • Obrona cywilna. Materiały pomocnicze do realizacji ścieżki edukacyjnej "Obrona cywilna" w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie. Bibliografia w wyborze, oprac. M. Lachowska, Chełm 1999, 4 s.

  • Omówienia lektur szkolnych (propozycje z serii "BAL" i "Przewodnik po lekturach"), zebrał Dział Wypożyczalni Książek, Chełm 1999, 8 s.

  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Chełmie. Działalność i organizacja, oprac. M. Szynal, Chełm 1999, 7 s.

  • Pedagogika specjalna. Pedagogika resocjalizacyjna. Nowości, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Chełm 1999, 7 s.

  • Pomiar dydaktyczny. Druki zwarte w zbiorach PBW Chełm, oprac. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny, Chełm 1999, 3 s.

  • Praca wychowawcza w internacie i świetlicy, Chełm 1997, 3 s.

  • Przed maturą. Propozycje materiałów pomocniczych z biologii, zebrał Dział Wypożyczalni Książek, Chełm 1998, [2] s.

  • Przed maturą. Propozycje materiałów pomocniczych z historii, zebrał Dział Wypożyczalni Książek, Chełm 1998, [6] s.

  • Przed maturą. Propozycje materiałów pomocniczych z języka polskiego i matematyki, zebrał Dział Wypożyczalni Książek, Chełm 1997,[7]s.

  • Przed maturą. Propozycje materiałów pomocniczych z języka polskiego i matematyki, zebrał Dział Wypożyczalni Książek, Chełm 1998,[7]s.

  • Przemoc wobec dzieci (skutki dla rozwoju). Zestawienie bibliograficzne w wyborze, Włodawa 1997, [2] s.

  • Przygotowanie do życia w rodzinie, Krasnystaw 1998, [4] s.

  • Przygotowanie do życia w rodzinie. Wychowanie seksualne. Wybór materiałów dla nauczycieli i uczniów ze zbiorów PBW w Chełmie, Chełm 1998, 8 s.

  • Reforma edukacji. Cele - zmiany - założenia. Stan na dzień 30 kwietnia 1999 roku, oprac. M. Szynal, Chełm 1999, 26 s.

  • Reforma edukacji. Nowe programy nauczania. I etap edukacyjny. Nauczanie w klasach 1-3 szkoły podstawowej, zebrała M. Gron, Chełm 1999, [5] s.

  • Reforma edukacji. Nowe programy nauczania. II etap edukacyjny. Nauczanie w klasach 4-6 szkoły podstawowej, zebrała M. Szczerbacz, Chełm 1999, [8] s.

  • Reforma edukacji. Nowe programy nauczania. III etap edukacyjny. Nauczanie w klasach 1-3 gimnazjum, zebrał J. Misiak, Chełm 1999, [10] s.

  • Reforma edukacji. Nowe programy nauczania. I etap edukacyjny. Nauczanie w klasach 1-3 szkoły podstawowej, zebrała M. Gron, [Wyd.2 uzup.], Chełm 1999, [7] s.

  • Reforma edukacji. Nowe programy nauczania. II etap edukacyjny. Nauczanie w klasach 4-6 szkoły podstawowej, zebrała M. Szczerbacz, [Wyd.2 uzup.], Chełm 1999, [11] s.

  • Reforma edukacji. Nowe programy nauczania. III etap edukacyjny. Nauczanie w klasach 1-3 gimnazjum, zebrał J. Misiak, [Wyd.2 uzup.], Chełm 1999, [17] s.

  • Reforma edukacji. Nowe programy nauczania. I etap edukacyjny. Nauczanie w klasach 1-3 szkoły podstawowej, oprac. I. Gruszczyńska, Krasnystaw 1999, [3] s.

  • Reforma edukacji. Nowe programy nauczania. II etap edukacyjny. Nauczanie w klasach 4-6 szkoły podstawowej, oprac. I. Gruszczyńska, Krasnystaw 1999, [11] s.

  • Reforma edukacji. Nowe programy nauczania. III etap edukacyjny. Nauczanie w klasach 1-3 gimnazjum, oprac. I. Gruszczyńska, Krasnystaw 1999, [14] s.

  • Spis lektur na zbiorach audiowizualnych dla szkół podstawowych, oprac. J. Miącz, E. Wojtas, D. Tyrawska, Chełm 1997, [7] s.

  • Spis lektur na zbiorach audiowizualnych dla szkół ponadpodstawowych, oprac. J. Miącz, E. Wojtas, D. Tyrawska, Chełm 1997, [3] s.

  • Spis zbiorów audiowizualnych o tematyce historycznej, oprac. J. Miącz, E. Wojtas, Chełm 1998, [19] s.

  • Spis zbiorów audiowizualnych z fizyki i astronomii, oprac. E. Wojtas, Chełm 1999, [5] s.

  • Spis zbiorów audiowizualnych z geografii, oprac. D. Tyrawska, Chełm 1999, 13 s.

  • Świetlica. Wybór bibliograficzny, Krasnystaw 1999.

  • Tolerancja, Krasnystaw 1997, [2] s.

  • Uzależnienia. Materiały proponowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Chełmie, Chełm 1997, [13] s.

  • Wybór literatury z dziedziny "Wychowanie", oprac. D. Korkosz, Krasnystaw 1999, [6] s.

  • Wybór materiałów audiowizualnych z dziedziny chemii, oprac. D. Tyrawska, Chełm 1998, 8 s.

  • Wychowanie komunikacyjne. Materiały proponowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Chełmie, Chełm 1996, [7] s.

  • Wychowanie Obywatelskie. Materiały pomocnicze do realizacji ścieżki edukacyjnej "Wychowanie Obywatelskie" moduł przedmiotu "Wiedza o Społeczeństwie". Wybór ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej, oprac. B. Żółkiewska, Chełm 1999, [4] s.

  • Wychowanie poprzez wartości. Materiały proponowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Chełmie, Chełm 1996, [10] s.

  • Wychowanie w szkole. Materiały pomocnicze dla nauczycieli i wychowawców. Nabytki z lat 1997-1999, wybór M. Szczerbacz, Chełm 1999, [8] s.

  • Wykaz Edukacyjnych Pakietów Multimedialnych, oprac. J. Miącz, Chełm 1999, 12 s.

  • Zabawa. Wybór bibliograficzny, Krasnystaw 1999.

  • Zestawienie literatury przydatnej w pracy nauczyciela wydanej w latach 1994-1997. Zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Chełmie - filia we Włodawie, Włodawa 1997, [6] s.

  • Zreformowana biblioteka, oprac. M. Szynal, Chełm 1999, 3 s. luty