Wykaz aktualnych czasopism dostępnych w naszej bibliotece

 1. Biblioteka Aktywna
 2. Biblioteka Publiczna
 3. Biblioteka w Szkole
 4. Biologia w Szkole
 5. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
 6. Bliżej Przedszkola
 7. Charaktery
 8. Chemia w Szkole
 9. Dyrektor Szkoły
 10. Edukacja
 11. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 12. Edukacja Wczesnoszkolna (zeszyty kieleckie)
 13. Europa dla Aktywnych
 14. Fizyka w Szkole
 15. Gazeta Podatkowa
 16. Gazeta Wyborcza
 17. Geografia w Szkole
 18. Głos Nauczycielski
 19. Głos Pedagogiczny
 20. Guliwer
 21. Język Polski w Szkole Podstawowej (zeszyty kieleckie)
 22. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej (zeszyty kieleckie)
 23. Języki Obce w Szkole
 24. Kronika Sejmowa
 25. Kultura i Edukacja
 26. Kwartalnik Pedagogiczny
 27. Mały Książę
 28. Matematyka
 29. Meritum
 30. Mówią Wieki
 31. Niebieska Linia
 32. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 33. Nowoczesna Biblioteka 3.0
 34. Nowy Napis
 35. Nowy Tydzień Chełmski
 36. Pedagogika Społeczna
 37. Polityka Społeczna
 38. Polonistyka
 39. Poradnik Bibliotekarza
 40. Poradnik Językowy
 41. Powinność
 42. Praca Socjalna
 43. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 44. Programista Junior
 45. Psychologia Wychowawcza
 46. Remedium
 47. Rocznik Chełmski
 48. Rocznik Pedagogiczny
 49. Serwis Informacyjny Uzależnienia
 50. Super Tydzień Chełmski
 51. Szkoła Specjalna
 52. Świat Problemów
 53. Świetlica w Szkole
 54. Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych
 55. Teraźniejszość Człowiek Edukacja
 56. TIK w Edukacji
 57. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 58. Wychowanie na co Dzień
 59. Wychowanie w Przedszkolu
 60. Wychowawca
 61. Wychowujmy!
 62. Życie Szkoły