SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

  • All
  • CYFROWY NAUCZYCIEL
  • KREATYWNY BIBLIOTEKARZ
Item Title

Czym jest Sieć?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, BP w Chełmie realizuje wsparcie przedszkoli i szkół i innych placówek oświatowych.

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranych zagadnień.

Członkowie sieci mogą korzystać  z własnych doświadczeń oraz metodycznego i merytorycznego wsparcia zewnętrznych ekspertów.

Item Title

Celem funkcjonowania sieci jest:

- wymiana doświadczeń między uczestnikami,

- analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,

- rozwój kompetencji członków sieci,

- wzajemne uczenie się,

- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,

- nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami.

Nowa sieć Wsparcia i Samokształcenia Nauczycieli Doradca zawodowy (DoZa)

Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych m. Chełma i powiatów chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego do uczestnictwa  w nowej sieci Wsparcia i Samokształcenia Nauczycieli Doradca zawodowy (DoZa).

Celem sieci DoZa jest rozwój warsztatu pracy osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym w szkołach i placówkach poprzez wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz analiza dobrych praktyk, a także:

  • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
  • doskonalenie warsztatu pracy i poszerzanie kompetencji uczestników,
  • wypracowanie nowych rozwiązań,
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy między uczestnikami,
  • dzielenie się nowinkami książkowymi, ciekawymi narzędziami, sprawdzonymi scenariuszami,
  • tworzenie bazy wiedzy o dobrych praktykach np. w zakresie pracy z uczniem o SPE, współpracy z pracodawcami, motywowania uczniów itp.,
  • inne tematy zgodne z potrzebami grupy.

Miejsce: stacjonarnie w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie, zdalnie na Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji oraz online na platformie BigBlueButton.

Termin: r. szk. 2023/2024 - z możliwością kontynuacji.

Koordynator: Katarzyna Kalita

Zgłoszenia: https://forms.gle/8RKQjbvL7B7GhWvs5

HARMONOGRAM

Sieć współpracy i samokształcenia KREATYWNY BIBLIOTEKARZ

Zapraszamy do udziału w sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych Kreatywny Bibliotekarz, której celem jest wzajemna komunikacja, wymiana doświadczeń, poszerzanie kompetencji w obszarze pedagogiki, metodyki bibliotecznej oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w promocji biblioteki i czytelnictwa.

Na zakończenie roku szkolnego 2023/2024 każdy aktywny uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w pracach sieci.

Sieć współpracy i samokształcenia CYFROWY NAUCZYCIEL

Zapraszamy nauczycieli wszystkich specjalności do włączenia się w działania sieci wsparcia i samokształcenia nauczycieli CYFROWY NAUCZYCIEL!
Udział w Sieci jest BEZPŁATNY, uczestnicy otrzymają CERTYFIKATY, będące potwierdzeniem działań.
Celem naszych sieciowych działań jest wzajemna komunikacja, wymiana doświadczeń, samokształcenie oraz poszerzanie kompetencji w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów.
Dołącz do nas! Dziel się swoją wiedzą i cyfrowymi doświadczeniami z pracy w szkole! Zdobywaj nowe umiejętności!