W tym roku bardzo aktywnie włączyliśmy się do akcji promującej kodowanie i programowanie Code Week. Ze względu na ograniczone możliwości, postanowiliśmy wesprzeć placówki oświatowe w ramach organizacji akcji w nieco inny sposób niż zwykle. Ty razem nie prowadziliśmy zajęć z wykorzystaniem robotów. Postawiliśmy na zajęcia w formie online! Przygotowaliśmy scenariusze zajęć z elementami kodowania, opracowaliśmy karty pracy dla poszczególnych grup wiekowych, zorganizowaliśmy zajęcia zdalne przy wykorzystaniu platformy clickmeeting. Wyszło ciekawie! :) Nawiązaliśmy współpracę z nowymi placówkami (Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmie). W akcję włączyła się także Szkoła Podstawowa nr 5, z którą współpracujemy od kilku lat. Zapoznaliśmy dzieci z podstawowymi zagadnieniami związanymi z programowaniem i kodowaniem. 

Code Week 2018 | .eTwinning Polska