11 lutego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2020 odbyło się szkolenie pt. „Zagrożenia w Internecie – zapobieganie – reagowanie” skierowane do nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców m. Chełma i powiatów chełmskiego, krasnostawskiego oraz włodawskiego. Każdego roku głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Podczas edycji 2020 szczególną uwagę zwraca się na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Prelegentami szkolenia, zorganizowanego przez p. Ewę Wojtas, byli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie: podkomisarz Marcin Czuryszkiewicz i młodszy aspirant Robert Kopeć oraz Komendy Miejskiej Policji w Chełmie : podkomisarz Ewa Czyż i młodszy aspirant Katarzyna Kaszuba. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie były założenia i wdrażanie programu „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY”, realizowanego w Lublinie. Poznali także szkolne procedury reagowania wobec ofiary cyberprzemocy oraz szkolne procedury postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy. W spotkaniu wzięło udział 45 nauczycieli, wychowawców i pedagogów, którzy oprócz pogłębienia swojej wiedzy mieli też okazję do wymiany doświadczeń i bezpośrednich rozmów z funkcjonariuszami policji.  Szkoleniu towarzyszyła wystawa książek i zbiorów multimedialnych z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, tematycznie związanych z bezpieczeństwem w sieci.

Zobacz galerię zdjęć