Wskazówki dla nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach szkolnych w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa. {Play}

Poniższe wskazówki zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową. Materiał został przygotowany przez nauczycieli bibliotekarzy województwa śląskiego z inicjatywy dr Agaty Arkabus - Przewodniczącej Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP oraz Aliny Grabnej - Prezesa Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w  Częstochowie. {Play}

Więcej informacji TUTAJ

Żródło: http://e-pedagogiczna.edu.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=1&id_news=3000