Uczymy się poprawnie wysławiać od dziecka, ale cały czas popełniamy błędy językowe w mniejszym lub większym stopniu. Jak możemy ich się ustrzec? Pomoże nam w tym książka autorstwa Łukasza Mackiewicza – 497 błędów. Jak nie zbłądzić w zawiłościach polszczyzny. Jest to opowieść o różnorakich zawiłościach polszczyzny – od ortografii i interpunkcji, poprzez słownictwo i gramatykę, aż po wymowę. Szczególnie polecam rozdział poświęcony błędom edytorskim.

Dlaczego jechać do Białorusi, czy szóstego stycznia pozostanie dniem wolnym od pracy, kupię tą książkę, jazda z wysoką prędkością, grać fair play, ta pufa, środek na komary, przełamać pierwsze lody – te wyrażenia są niepoprawne! Dowiemy się o tym, po przeczytaniu książki.