Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" wydanym jako akt wykonawczy na podstawie art. 9d ust, 5 ustawy z 29 lipca 2005 r, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pracownicy oświaty są jednym z organów, na który ustawodawca nałożył obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”.

22 listopada przedstawiciele  Sekcji ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP w Lublinie przeprowadzili  szkolenie dla nauczycieli: "Procedura Niebieskiej Karty i zjawisko  przemocy w rodzinie - zadania dla przedstawicieli oświaty”. Duże zainteresowanie i szereg pytań stawianych przez uczestników dowodzi, że temat procedur „Niebieskiej Karty” nie jest jeszcze dostatecznie zgłębiony.

Dla zainteresowanych przygotowaliśmy spis bibliograficzny materiałów wybranych ze zbiorów biblioteki. Część z nich dostępna jest również w formie elektronicznej do pobrania w Czytelni. 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112091245/O/D20111245.pdf

2. Kwestionariusze oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka

https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/5481/oswiata_dzieci_mlodsze.pdf

https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/5481/oswiata_dzieci_starsze.pdf

3. Rodzina i przemoc / Marlena Celińska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 6-8 Sygnatura: Czyt.

4. Niebieska karta w prawno-społecznym systemie przeciwdziałania przemocy rodzinie / Joanna Cichla. //W: Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego : diagnoza  i kierunki rozwoju. - Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012. - S. 309 – 325 Sygnatura:  Czyt. 376 Opi

5. Interdyscyplinarnie przeciw przemocy / Renata Durda; rozm. przepr. Joanna Filipek-Krawczyńska. // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - R. 15, nr 6 (2012), s. 22-24 Sygnatura: Czyt.

6. Nauczycielu i lekarzu - reaguj na przemoc! / Renata Durda. // Świat Problemów. - 2015, nr 9, 8-10 Sygnatura: Czyt.

7. Algorytmy postępowania dla pracowników oświaty w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka / Katarzyna Fenik-Gaberle, Renata Kałucka. // Świat Problemów. - 2015, nr 9, 11-14 Sygnatura: Czyt.

8. Działania policyjne w procedurze "Niebieskie Karty" i funkcjonowaniu zespołów interdyscyplinarnych / Danuta Kalinowska. // Świat Problemów. - 2018, nr 5, 17-20 Sygnatura: Czyt.

9. Jak realizować procedurę "Niebieskie karty"? / Katarzyna Łukowska, Katarzyna Michalska. // Świat Problemów. - R. 20, nr 5 (2012), s. 5-10 Sygnatura: Czyt.

10. "Niebieskie Karty" w pracy policjantów / Katarzyna Michalska. // Niebieska Linia. - 2006, nr 3(44), s. 32-34 Sygnatura: Czyt.

11. "Niebieskie Karty" w pomocy społecznej / Katarzyna, Michalska. // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, 14-16 Sygnatura: Czyt.

12. ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie - diagnoza, interwencja, pomoc / Katarzyna Michalska, Dorota Jaszczak-Kuźmińska. - Warszawa: Fundacja ETOH: Wydawnictwo Edukacyjne Remedium, 2014. - 112 stron; 21 cm. - ISBN 978-83-64000-15-7 Sygnatura: Czyt. 36 Mic

13. "Niebieskie Karty" w służbach / Katarzyna Michalska. // Świat Problemów. - 2018, nr 5, s. 14-16 Sygnatura: Czyt.

14. Dramat dziecka krzywdzonego / Magdalena Oberc. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 4, 22-25 Sygnatura: Czyt.

15. Procedura "Niebieskie Karty" - najczęściej zadawane pytania / Agnieszka Olszewska. // Niebieska Linia. - 2012, nr 4, s. 6-9 Sygnatura: Czyt.

16. Pracownicy oświaty i procedura "Niebieskie karty" / Agnieszka Olszewska. // Niebieska Linia. - 2012, nr 3, s.16-18 Sygnatura: Czyt.

17. Pułapki w jakie wpadają realizatorzy procedury "Niebieskie Karty" / Wanda Paszkiewicz. // Świat Problemów. - 2016, nr 4, 15-18 Sygnatura: Czyt.

18. Dziecko w procedurze "Niebieskie Karty" / Wanda Paszkiewicz. // Świat Problemów. - 2016, nr 9, s. 5-9 Sygnatura: Czyt.

19. Strategia pracy z rodziną a opracowywanie planu pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie / Wanda Paszkiewicz. // Świat Problemów. - 2018, nr 5, s. 11-13 Sygnatura: Czyt.

20. Przemoc w rodzinie a obowiązki szkoły : Procedura "Niebieskie Karty" / Żaneta Urawska. // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, 81-84 Sygnatura: Czyt.

21. Powstrzymać przemoc wobec dzieci - procedura "Niebieskie Karty" / Mirosława Skawińska. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2008/2009, nr 1. s. 28-32 Sygnatura: Czyt. 372.4 Ska