Bogacz Mirosława: Szkolne centrum uczenia się w 2025 r. Prognozy. „Biblioteka w szkole” 2014/5. Dodatek „Biblioteka - Centrum Informacji” 2014/02, s. 3-5.

Zobacz artykuł