Polecamy nauczycielom czasopismo pedagogiczne „Meritum”

 

Kwartalnik Meritum redagowany przez zespół nauczycieli konsultantów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z pracownikami Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie.

 

Każde wydanie kwartalnika poświęcone jest innemu tematowi wiodącemu prezentowanemu wieloaspektowo - od stanu badań w danej dziedzinie, poprzez dorobek nauczycieli i szkół po przykłady rozwiązań praktycznych.

Autorami artykułów są autorytety naukowe w dziedzinie jakości pracy szkoły, oceniania i egzaminowania, specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, nauczyciele innowatorzy, dyrektorzy placówek oświatowych.

Utrzymanie konwencji stałych działów sprzyja przejrzystości pisma i ułatwia jego odbiór.

Dzięki "Meritum" poznacie nowe koncepcje pedagogiczne, innowacyjne rozwiązania programowe i metodyczne, recenzje interesujących i przydatnych książek, aktualizację prawa oświatowego.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej czasopisma http://meritum.mscdn.pl/meritum/index.php?a=55

 

Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie posiada wszystkie numery kwartalnika Meritum od roku 2006.

 

Zapraszamy do lektury.