Co to jest OZE?

Otwarte Zasoby Edukacyjne (ang. Open Educational Resources – OER) – wspólna nazwa dla wszelkich zasobów edukacyjnych, do których istnieje w pełni otwarty dostęp dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu do domeny publicznej i udostępnieniu za pomocą dowolnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarte_Zasoby_Edukacyjne

 Wiedzę o OZE systematyzuje Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych, który został przygotowany głównie z myślą o nauczycielach szkolnych, niemniej jednak każda osoba zainteresowana otwartością w edukacji, znajdzie tutaj praktyczne informacje, jak działać w otwartym modelu publikacji.

Przewodnik to wiedza w pigułce, który daje solidne podstawy teoretyczne na temat OZE, przewodnik to idealny punkt startowy. Jest również dobrym sposobem na usystematyzowanie problematyki otwartych treści. Znajdują się w nim najważniejsze informacje o idei OZE, katalog zasobów i sposobów wyszukiwania, założenia licencji Creative Commons, narzędzia do otwartego publikowania i wiele innych wskazówek.

Przewodnik ten pierwotnie powstał w 2010 r. w ramach Koalicji Otwartej Edukacji (KOED) i stanowi kompilację tekstów osób związanych z Koalicją. Został on złożony w całość przez pracowników KOED: Karolinę Grodecką i Kamila Śliwowskiego. Przewodnik był dwukrotnie aktualizowany, ostatni raz na wiosnę 2011. Podręcznik powstał i został wydany w wersji papierowej dzięki finansowemu wsparciu Open Society Institute.

Ze względu na to, że od samego początku był pomyślany jako podręcznik otwarty – który ma być stale rozwijany i aktualizowany, jego autorzy zdecydowali się go udostępnić na Wikibooks.

Zachęcamy wszystkich do jego dalszego, wspólnego rozwijania.


Otwarte organizacje...

Stale powiększa się grono otwartych organizacji, których zasoby można znaleźć w sieci i swobodnie z nich korzystać. Klikając w linki możesz sprawdzić, które z przedstawionych organizacji publikują na licencjach Creative Commons, tworzą wolne i otwarte oprogramowanie albo otwarte zasoby edukacyjne.

 ngo.otwartawiedza.pl/otwarte-organizacje/

http://otwartengo.pl/


Mapa Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Wydział Otwartych Zasobów Edukacyjnych ORE opracował Raport pt. „Mapa Otwartych Zasobów Edukacyjnych”. Autorzy: Karolina Grodecka (Centrum e-Learningu AGH, Koalicja Otwartej Edukacji) oraz Kamil Śliwowski (Centrum Cyfrowe, Koalicja Otwartej Edukacji). Publikacja kładzie nacisk na przystępne wprowadzenie w Otwarte Zasoby Edukacyjne, czyli materiały, które można swobodnie wykorzystywać, modyfikować i rozpowszechniać bez żadnych barier. W ten sposób będą udostępniane e-podręczniki Cyfrowej Szkoły. Mapa OZE dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa.

W raporcie znajdziemy m.in:.

Czym są Otwarte Zasoby Edukacyjne?

Jakie są rodzaje licencji Creative Commons i jak je stosować?

Jakie wartościowe zasoby dla edukacji są dostępne w sieci?

Jak wyszukiwać zasoby multimedialne na otwartych licencjach?

Jak publikować OZE, np. w e-podręcznikach?

  

„Mapa Otwartych Zasobów Edukacyjnych” jest nie tylko raportem stanu obecnego. Jest także przewodnikiem dla osób zainteresowanych tworzeniem zasobów edukacyjnych.

Patronat nad Mapą objęli: Koalicja Otwartej Edukacji, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Creative Commons Polska.


Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz 

Publikacja Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz ma dostarczyć podstawowej wiedzy na temat tego, jak w sposób bezpieczny i zgodny z prawem posługiwać się internetem. Zostały w nim omówione takie zagadnienia jak:

  • podstawy prawa autorskiego oraz otwartych licencji,
  • Otwarte Zasoby Edukacyjne,
  • otwarte zasoby dziedzictwa i kultury,
  • otwarte oprogramowanie,
  • bezpieczeństwo w sieci,
  • projekty społecznościowe, w które można włączyć się po to, by zrobić wspólnie coś dobrego.

Przewodnik składa się z tekstów, materiałów edukacyjnych (scenariuszy zajęć i kart pracy) oraz 7 plakatów. W wersji wydrukowanej trafił do Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, jak również bibliotek oraz wielu instytucji zajmujących się edukacją nieformalną.

Zapraszamy do lektury przewodnika.


Przydatne strony

http://creativecommons.pl/ - strona gówna Creative Commons - międzynarodowej organizacji wspierającej dzielenie się twórczością, współpracę i innowacje poprzez otwarte rozwiązania prawne.

"Licencje Creative Commons to zestaw gotowych narzędzi prawnych skierowanych zarówno do twórców, jak i do odbiorców. W myśl zasady “pewne prawa zastrzeżone” twórca sam określa warunki, na których udostępnia swoje utwory – ograniczenia i swobody, które nakłada na odbiorców stworzonych przez siebie treści. Jest to alternatywa wobec reguły prawa autorskiego “wszystkie prawa zastrzeżone”, która ogranicza – często niepotrzebnie – możliwość twórczego korzystania z dóbr kultury."

Zobacz plakat Licencje CC

http://domenapubliczna.org/ Strona prowadzona przez Koalicję Otwartej Edukacji poświęcona domenie publicznej. Zawiera m.in. wykazy autorów, których twórczość przeszła do domeny publicznej oraz poznamy miejsca, w których możemy znaleźć twórców oraz ich twórczość, która od dawna jest już naszą wspólną własnością.

http://koed.org.pl/ Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jej działania jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych rozumianych jako materiały, które są udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ich odbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu, wolność poznawania dzieła oraz stosowania zawartych w nim informacji, wolność redystrybucji i wolność dystrybucji dzieł pochodnych.

http://otwartezasoby.pl/ Wyszukiwarka otwartych i darmowych zasobów muzyki, wideo i treści w sieci.

http://otwartanauka.pl/ Portal zwierający informacje o ruchu otwartej nauki w Polsce i na świecie.

http://centrumcyfrowe.pl Strona zawierająca projekty na rzecz zmiany społecznej i zwiększenia zaangażowania obywatelskiego przy wykorzystaniu potencjału narzędzi cyfrowych oraz modeli współpracy opartych na dzieleniu się zasobami i wiedzą.

http://open.agh.edu.pl/index.php?id=1&theme=1280 Open AGH to uruchomione w styczniu 2010 roku pierwsze w Polsce uczelniane repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych rozumianych jako materiały udostępniane swobodnie, za darmo wraz z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji.

W serwisie dostępne są kursy, skrypty, testy, ćwiczenia, prezentacje i symulacje ze 102 obszarów akademickich.

https://pl.khanacademy.org/ Organizacja non-profit udostępniająca kształcenie na światowym poziomie wszedzie i dla każdego.

https://otwartawiedza.pl Otwarta Wiedza to zasób wiedzy o prawie autorskim, licencjach Creative Commons i otwartości w edukacji, nauce i kulturze.

http://uniwersytet-wirtualny.edu.pl Pierwszy polski portal otwartych kursów akademickich.

http://legalnakultura.pl "Legalna Kultura to kampania pozytywna, integruje środowiska twórców i odbiorców kultury. Kształtuje poczucie odpowiedzialności za kulturę w cyfrowej rzeczywistości, promuje korzystania z legalnych źródeł kultury. Dlatego jednym z priorytetów projektu jest tworzenie Bazy Legalnych Źródeł."