Polecamy nauczycielom platformę LearningApps.

Jest to darmowa, prosta w obsłudze pomoc dydaktyczna. Zawiera interaktywne ćwiczenia do wykorzystania na wielu przedmiotach. Można tworzyć „apki” w sześciu kategoriach:

  • Selekcja/wybór: quizy wielokrotnego wyboru, milionerzy, znaczenie w tekście, wykreślanka słowna
  • Przyporządkowywanie: puzzle, tabele, mapy, obrazki, memory w różnych wersjach
  • Sekwencja: oś czasu i ustalanie kolejności
  • Pisanie: wisielec, krzyżówka, tekst z lukami, uzupełnienie tabeli, quiz
  • Narzędzia: głosowanie, matrix, czat, wspólne pisanie, kalendarz, mapa myśli, notatnik, tablica korkowa online
  • Gry i zadania dla więcej niż jednego gracza

 

Na platformie można tworzyć własne ćwiczenia interaktywne, zachowując je jako prywatne lub udostępniać innym, można też korzystać z gotowych udostępnionych przez innych uczestników i na ich bazie tworzyć własne.

 

Platforma LearningApps jest platformą niemiecką dostępną w wielu językach, w tym w języku polskim. Warto tam zajrzeć.

 

Informacje zaczerpnięto z artykułu Marty Forkiewicz-Borkowskiej „Wszystko w jednym” Głos Nauczycielski 2013 nr 37 s.