Bilska Agnieszka: Tworzenie gier jako innowacyjna metoda nauczania. "Meritum" 2013 nr 2 (29), s. 35-36.