Jak być na bieżąco wobec szybkich zmian, jakim podlegają dziś wyzwania i możliwości edukacyjne wynikające z rozwoju nowych technologii? Jak sprawnie oddzielić faktyczne nowości od sprytnej reklamy, a perełki od szumu informacyjnego?

Proponujemy nowoczesne rozwiązanie: Bieżący Internetowy Przegląd Edukacyjny.

 

BIPE to wygodny i technologicznie nowoczesny sposób czerpania wspólnej korzyści z technicznych możliwości współdzielenia wartościowych treści pojawiających się w Sieci, a znalezionych i zweryfikowanych przez innych.

Jest to daleko idące rozwinięcie kanału subskrypcji wartościowych materiałów edukacyjnych z ponad stu stałych, sprawdzonych, dobrych źródeł internetowych.

Serie artykułów, informacje, nowości i propozycje są grupowane w 20 kanałach tematycznych dotyczących nowych technologii cyfrowych w zastosowaniach szkolnych oraz ich wpływu na młodzież i na możliwości nowoczesnej edukacji. Są one stale weryfikowane i aktualizowane.

Wiadomości wybranego kanału można zabookmarkować i czytać na jego stronie, zasubskrybować, nawet dodać do strony szkolnej lub własnej tak, aby tam się samodzielnie uaktualniał. Przedsięwzięcie jest niekomercyjne.

Zapraszamy do stałego odwiedzania lub do subskrypcji.

 

Zobacz poradnik BIPE