Proponujemy Państwu zapoznanie się z Innowacyjnym Programem Nauczania Wczesnoszkolnego „Zaczarowany ołówek” opracowanym w ramach konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Program rozwija umiejętności posługiwania się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi, umiejętności matematyczne, komunikację w języku angielskim, a także buduje mocne strony dziecka dzięki zastosowaniu elementów oceniania kształtującego i wybranych szablonów psychologicznych. Ponadto posiada bogatą bazę dydaktyczną: zróżnicowane, atrakcyjne pod względem graficznym ćwiczenia multimedialne (quizy, testy, filmiki, animacje, karty pracy) pomocne np. w  utrwalaniu przerobionego materiału. W czasie trwania projektu materiały będą dostępne na stronie: www.zo.quizforum.pl, a po jego zakończeniu na portalu Scholaris.