1. Bibliografia załącznikowa.
 2. Bibliograficzne bazy danych i biblioteki cyfrowe w pracy nauczyciela bibliotekarza.
 3. Dokumenty elektroniczne w bibliotece szkolnej - ewidencja, opracowanie, przechowywanie.
 4. Dokumenty filmowe w bibliotece szkolnej - ewidencja, opracowanie, przechowywanie.
 5. Ewidencja i opracowanie zbiorów bibliotecznych w programie MOL.
 6. Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej.
 7. Kartoteka zagadnieniowa w wersji elektronicznej.
 8. Katalog on-line (wyszukiwanie, zamawianie, konto czytelnika).
 9. Ochrona i konserwacja zbiorów w bibliotece szkolnej.
 10. Prenumerata i ewidencja czasopism.
 11. Selekcja i ubytkowanie zbiorów.
 12. Teatr Kmishibai w upowszechnianiu czytelnictwa dziecięcego.
 13. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji.

               FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY