Klauzula o prowadzonym monitoringu na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO  informujemy, że:

 

  1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 15.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Magdalena Machowicz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i innych osób na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania jest art. 108a ustawy – Prawa oświatowe w zw. z 6 ust. 1 lit. c RODO.
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 45 dni.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  8. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim – za wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.
  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.