Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 15;


2) inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Magdalena Machowicz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;


3) Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu:

 • zarejestrowania i obsługi czytelnika;
 • zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt  a RODO);
 • powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich (newsletter), na podstawie zgody osoby której dane dotyczą;
 • uczestnictwa w kursach e - learningowych na Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji BP w Chełmie, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
 • udziału w konkursach;
 • realizacji zamówień dotyczących zestawień bibliograficznych.

4) do korzystania ze zbiorów Biblioteki niezbędne jest podanie wymaganych danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres korespondencyjny, e-mail lub numer telefonu (w celu powiadamiania o zaległościach),
 • wykonywany zawód (do celów statystycznych),
 • w/w dane opiekuna (w przypadku osób nieletnich).

5) podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, wydarzeniach bibliotecznych (newsletter) oraz udziału w kursach e - learningowych jest dobrowolne;


6) Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone firmie zewnętrznej MOL Sp. z o.o. w celach serwisowych lub konwersji bazy, w innym przypadku udostępnianie i powierzanie danych nie jest przewidziane;


7) Pani/Pana dane będą przechowywane w zależności od wybranych usług:

 • w bazie systemu bibliotecznego Patron, przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, do czasu zgłoszenia rezygnacji przy uregulowanych zaległościach finansowych;
 • na Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji;
 • w bazie subskrybentów (newsletter BP Chełm).


8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.