Nowelizacja przepisów dotyczących nauki na odległość

Zmiany prawne w 2019 r.

Kontrole w bibliotekach szkolnych

Czas pracy nauczycieli - bibliotekarzy szkolnych

Ewaluacja już bez ocen

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego - omówienie